ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp
Số/Kí hiệu 94/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 30/11/2017
Người kí Bùi Thị Thanh
Trích yếu

​Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 94 HD-MTTW-BTT.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu