ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản TB Định hướng một số trọng tâm công tác năm 2018
Số/Kí hiệu 217/TB-MTTW-BTT
Ngày ban hành 16/10/2017
Người kí Bùi Thị Thanh
Trích yếu

​Thông báo Định hướng một số trọng tâm công tác năm 2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 1.Dinh huong 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu