ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (28) Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 54/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu


​Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội​, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 54-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu