ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (27) ​Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 55/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nướ​c; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2017 (đợt 1)​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 55-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu