ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (21) ​Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 61/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu


​Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/20​17 quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 61-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu