ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản (19) ​Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 63/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2017
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

​Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định về phí thẩm định báo cáo​ đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường,  phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon NQ 63-2017.PDF

Văn bản liên quan

 
Về đầu