ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đề cương tuyên truyền Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10/2017
Đăng ngày: 21-09-2017 08:24
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.
 

logo-hoi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-vector-free-vector-1677.jpg
​​1. Ngày Quốc tế NCT - 01/10:

Năm 2017, Kỷ niệm 27 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi trong giai đoạn đang diễn ra sự chuyển hóa nhân khẩu học trên toàn cầu một cách nhanh chóng, đó là tỷ lệ thanh niên và người cao tuổi (NCT) tiến tới ngang bằng (khoảng vào giữa thế kỷ 21 này). Sự chuyển biến này có tác động đến mọi khía cạnh đời sống cá nhân, cộng đồng xã hội, của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Nhận thức điều đó, Liên hợp quốc đã sớm chú ý tới các vấn đề liên quan đến NCT và đã tổ chức Đại hội thế giới lần đầu tiên trong lịch sử loài người vào tháng 10/1982, tại Tp. Viên, Thủ đô nước Cộng hòa Áo. Tham dự Đại hội có hơn 3.000 đại biểu của các nước và các tổ chức phi chính phủ. Đại hội đã phân tích sâu sắc mọi khía cạnh về NCT; chỉ ra tiềm năng quí giá của NCT; khẳng định tuổi thọ tăng và khẳng định NCT là nhân tố quan trọng của sự phát triển. Đại hội đã trịnh trọng tuyên  bố: “Cần bảo đảm không một hạn chế nào, mọi quyền lợi của NCT theo đúng Tuyên ngôn về Quyền con người của Liên hợp quốc”. Đại hội lịch sử này đã thông qua Chương trình hành động quốc tế dài hạn về NCT (Nghị quyết số 37/51); Phát động Năm Quốc tế NCT (1982); Thông qua biểu tượng "Cây đa" biểu trưng của người cao tuổi.

Kế tiếp 10 năm sau đó, đến năm 1991, Liên hiệp quốc thấy cần thiết phải rà soát về hiệu lực và tính khả thi triển khai thực hiện của Chương trình, trên cơ sở đó, điều chỉnh bổ sung để xây dựng Chương trình cho 10 năm tiếp theo (1992 - 2001). Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua Nghị quyết 46/91 về " Những nguyên tắc thuộc đạo lí đối với người cao tuổi" làm cơ sở để xây dựng mọi chương trình hành động quốc tế và từng quốc gia, đồng thời ra Nghị quyết số 45/106,  lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế người cao tuổi, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 1991 và đã chính thức thông báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Thông báo ghi rõ: “Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế NCT, Liên hiệp quốc mong muốn mọi người nhận thức rõ hơn về một thực tế về NCT, thấy rõ khả năng to lớn của NCT đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng lưu ý cho cộng đồng trên toàn thế giới về một hiện tượng rất mới mẻ, đó là sự hóa già của dân số và trong tương lai không xa về “Kỷ nguyên của NCT”.

Về nội dung của Ngày Quốc tế NCT, thông báo ghi rõ: “Các cơ quan thuộc Liên Hiệp quốc, các nước thành viên Liên Hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ, đang chuẩn bị kế hoạch hoạt động sâu rộng để đánh dấu Ngày Quốc tế có ý nghĩa trọng đại này. Nội dung và lĩnh vực hoạt động nhân Ngày Quốc tế NCT, tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, có thể đề cập đến các lĩnh vực cụ thể đó là: Sự cống hiến của NCT trong khoa học; văn học, nghệ thuật; thể thao và phát triển xã hội; những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình, cộng đồng, học đường và thương mại; bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng động, cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội cộng đồng đối với NCT, nhất là những người đang gặp khó khăn trong đời sống do tuổi cao, sức yếu”.

Đây là một quyết định có tầm quốc tế quan trọng, là biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của cả nhân loại đến một hiện tượng mới, đó là sự gia tăng nhanh chóng của dân số NCT, cần thống nhất hành động vì quyền lợi của NCT và vì sự tiến bộ chung của cả nhân loại. Trong thông báo của Liên hợp quốc về quyết định này đã ghi rõ: “Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế NCT, Liên hợp quốc mong muốn mọi người nhận thức rõ hơn thực tế về NCT, thấy rõ khả năng to lớn của họ đóng góp vào sự  phát triển cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng lưu ý cộng đồng trên toàn thế giới về một hiện tượng rất mới, đó là già hoá dân số và trong tương lai không xa về kỷ nguyên của NCT”.

Hội nghị quốc tế NCT lần thứ II họp tại Madrid - Tây Ban Nha từ ngày 8-12/ 4/2002 có hơn 5000 đại biểu của các nước, các tổ chức quốc tế tham dự và đã ra tuyên bố chính trị nhấn mạnh các vấn đề cơ bản sau:       

- Đánh giá cao sự tăng thêm tuổi thọ ở nhiều vùng trên thế giới như là một thành tựu quan trọng của loài người... Sự chuyển đổi nhân khẩu học đó đang buộc tất cả các quốc gia phải mở rộng các cơ hội, đặc biệt là các cơ hội cho người cao tuổi thực hiện được tiềm năng của họ để tham gia vào tất cả các mặt của đời sống;

- Cam kết loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử bao gồm phân biệt vì lí do tuổi già. Thừa nhận NCT cũng phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ, có sức khoẻ, được an toàn và tham gia tích cực  vào  đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá và chính trị của xã hội mình;

- Khẳng định thế giới hiện đại đã đạt được sự giàu có và năng lực công nghệ chưa từng có và đang tạo ra các cơ hội phi thường đảm bảo cho con người đạt được một tuổi già mạnh khoẻ hơn, với cuộc sống đầy đủ hơn. NCT có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội, có thể đóng góp có hiệu quả hơn cho cộng đồng của mình và cho sự phát triển của xã hội;

- Tiềm năng của NCT là cơ sở vững chắc cho sự phát triển tương lai. Điều đó làm cho xã hội có thể tin cậy vào các kỹ năng, kinh nghiệm và trí tuệ ngày càng tăng của NCT, không chỉ giúp họ có cuộc sống tốt hơn mà còn tham gia tích cực vào việc nâng cao cuộc sống của toàn xã hội;

- Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người ở tất cả các quốc gia, thuộc bất cứ lĩnh

vực nào của xã hội, cá nhân và tập thể, tham gia cống hiến cho mục tiêu bình đẳng cho con người ở mọi lứa tuổi.

- Hội nghị đã cam kết hành động ở tất cả các cấp, bao gồm các quốc gia và quốc tế theo 3 hướng ưu tiên đó là:

- Người cao tuổi và phát triển;

- Nâng cao sức khoẻ và cuộc sống hạnh phúc cho tuổi già;

- Và đảm bảo môi trường hỗ trợ người cao tuổi.

Trên cơ sở đề ra nội dung, chương trình hành động cụ thể qua từng giai đoạn trong tiến trình phát triển của xã hội, chủ đề hành động cho từng năm với Ngày Quốc tế NCT, các cơ quan thuộc Liên Hiệp quốc, các nước thành viên Liên Hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ đã nỗ lực, kiên trì bền bỉ hoạt động đóng góp cho sự phát triển của xã hội loài người. Từ năm 2001 đến nay, Ngày Quốc tế NCT luôn được gắn từng năm với các chủ đề khác nhau, nhưng tựu chung đều gắn NCT tới một xã hội tương lai, bình đẳng, cống hiến, phát triển…

2. Chủ đề Ngày Quốc tế NCT 1/10/ 2017:

Chủ đề Ngày Quốc tế NCT 1/10/2017 LHQ nêu ra nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa khai thác tài năng và sự đóng góp của NCT đã đề ra trong Chương trình nghị sự 2030 và Kế hoạch Hành động Quốc tế Madrid về NCT (chương trình này đã và đang được đánh giá và thẩm định lần thứ ba); chủ đề Ngày Quốc tế NCT năm 2017 cũng hướng tới sự đóng góp của NCT trong gia đình và cộng đồng xã hội. Vì vậy, Ngày Quốc tế NCT 1/10/2017 được LHQ đề ra là “Bước tới tương lai: Khai thác tài năng, sự đóng góp và tham gia của NCT cho xã hội”.

Về Chương trình nghị sự Hành động Quốc tế Madrid từ năm 2015 – 2030 đã đề ra mục tiêu Phát triển bền vững với dự kiến số NCT trên toàn thế giới sẽ tăng 56% (từ 901 triệu lên hơn 1,4 tỷ người). Đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ vượt quá số người trẻ tuổi từ 15 – 24 tuổi. Với cam kết trong tương lai “không ai bị bỏ lại đằng sau”, điều hiển nhiên cần phải khai thác sự đóng góp và hiểu biết của NCT, điều này không những góp phần cải thiện cuộc sống cho NCT mà còn đóng góp cho chương trình phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Mục tiêu của Ngày Quốc tế NCT 1/10/2017 nhằm hướng tới: Tạo thuận lợi cho NCT được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm thu nhập, bảo vệ pháp luật và tiếp cận các dịch vụ tài chính; tạo điều kiện cho NCT tham gia, đóng góp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục và học tập suốt đời, cũng như tiếp cận thông tin và vượt qua các rào cản và phân biệt đối xử.

Việt Nam là một trong các quốc gia đã sớm hưởng ứng và tham gia bằng những hành động cụ thể về Ngày Quốc tế NCT 1/10 từ khi được LHQ khởi sướng đến nay.

Chính phủ Việt Nam đã cho triển khai Chương trình hành động Quốc gia - Lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” chủ đề riêng cho từng năm của “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, nên điều chỉnh theo rõ nét và sát với chủ đề, mục tiêu do LHQ khởi xướng từng năm về Ngày Quốc tế NCT 1.10.

3. Việt Nam, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hướng tới NCT đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10:

* Những chủ trương và quyết định của Đảng, Nhà nước ta từ những ngày đầu sau khi LHQ ra thông báo về Ngày Quốc tế NCT 1/10:

a/. Sau khi nhận được thông báo của Liên hợp quốc, ngày 1/10/1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Võ Chí Công đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết số 45/106,  lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế người cao tuổi, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 1991; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra Chỉ thị số 332 ngày 17/9/1992 về việc Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế NCT, chỉ rõ các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể phải làm trong dịp Ngày Quốc tế NCT 1-10 hàng năm, trong đó xác định “Ngày Quốc tế NCT 1/10 cần được tổ chức tốt, có sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà Nước, các đoàn thể nhân dân, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng”.

Quyết định Ngày Quốc tế người cao tuổi, phù hợp với truyền thống “Kính lão trọng thọ” của dân tộc Việt Nam, tư tưởng và sự quan tâm của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn coi người cao tuổi là lớp người có công sinh thành, nuôi dạy con cháu, là lớp người đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý về nhiều mặt, có uy tín, có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, "thật sự là một bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh quý giá của cả dân tộc".

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX (11/2002) đã chỉ rõ: “Xây dựng chính sách chăm sóc sức khoẻ, quan tâm hơn đến NCT về y tế, văn hoá, nhu cầu thông tin, phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và hoạt động Hội, nêu gương tốt, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với nước, xây dựng chương trình hành động quốc gia về NCT, phát huy vai trò Hội NCT Việt Nam ”.

- Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng (4/2006) đã xác định 2 nội dung chăm sóc và phát huy NCT: “Đối với NCT, chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để hưởng thụ văn hoá, được thông tin, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động chiến đấu của NCT trong xã hội và gia đình, xây dựng gia đình ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu hiếu thảo”.

- Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng tiếp tục xác định: "Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống trong xã hội và gia đình".

- Trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đánh giá “Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt kết quả tích cực”.

Từ kết quả đó, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng dần lên. Trước năm 1954 là 32 tuổi; năm 2011 là 73,0 tuổi; năm 2015 trở lại đây là 73,3 tuổi.

Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hoá dân số.

b/. Các văn bản pháp lý của Đảng, Nhà nước liên quan đến NCT:

Đến nay, Đảng, Nhà nước đã ban hành trên 60 văn bản Luật, Nghị định Quyết định, Thông tư, Chỉ thị, Thông báo, nhiều văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho NCT, trong đó, văn bản quan trọng nhất là vấn đề NCT tiếp tục được ghi trong Hiến pháp hiện hành và ban hành Luật người cao tuổi Việt Nam. Có thể nêu một số văn bản điển hình như sau:

- Ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng kí Quyết định số 523/1995/QĐ-TTg cho phép thành lập Hội NCT Việt Nam. Ngày 10/5/1995, Đại hội lần thứ nhất Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội Quyết định thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam.

- Chỉ thị 59/CT-TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về “Chăm sóc người cao tuổi”.

- Chỉ thị 117/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ về "Chăm sóc NCT và hỗ trợ hoạt động cho Hội NCT Việt Nam".

- Đảng, Nhà nước đã đánh giá cao vai trò, vị trí của NCT, Hội NCT Việt Nam. Ban Chấp hành TƯ Đảng CSVN tặng Đại hội lần thứ hai Hội NCT Việt Nam (năm 2001) bức trướng 18 chữ vàng "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

-  Ngày 21/10/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, trong đó có Chủ tịch Hội NCT  xã, phường, thị trấn là cán bộ không chuyên trách được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng. Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 quy định mức phụ cấp của Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn không quá 1,5 lần so với mức lương tối thiểu chung.

- Ngày 5/8/2004, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 141/2004/QĐ-TTg, thành lập Uỷ ban Quốc gia về NCT Việt Nam và Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21-5-2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2005-2010”.

- Ngày 13/4/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2007/NĐ-CP về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có khoản mục quy định những NCT đủ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội khác thì  hàng tháng được Nhà nước trợ cấp 120.000đ/tháng.

- Ngày 23/11/2009, Quốc hội khoá XII  thông qua Luật NCT. Đây là niềm phấn khởi, tự hào của NCT Việt Nam, vì nhiều nước có điều kiện kinh tế và mức sống cao hơn nước ta, nhưng cũng chưa ban hành được Pháp lệnh và Luật về NCT.

Luật NCT đã quy định về quyền và nghĩa vụ của NCT, các chính sách của Nhà nước đối với NCT, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đối với việc chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT.

Luật NCT ghi rõ nhiều chính sách mới với NCT, ví dụ: Điều 17  đã hạ độ tuổi trợ cấp NCT từ 85 tuổi xuống 80 tuổi, nếu không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội khác thì mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp 180.000đ/tháng.

Luật NCT cũng qui định lấy ngày 6/6 hằng năm là Ngày NCT Việt Nam, ngày “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”; đồng thời ngày này cũng là “Ngày truyền thống NCT Việt Nam”. Luật NCT có hiệu lực thi hành từ 1/7/2010.

Sau khi Luật NCT được Quốc hội thông qua, Chính phủ có Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/ 01/2011 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NCT". Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch,  Giao thông vận tải đã có Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật NCT:

- Ngày 03/02/2010, Ban Bí thư Trung ương  Đảng thông báo Kết luận số 305-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư (khóa VII) về chăm sóc NCT.

- Ngày 2/6/2010, tại Đại hội thi đua yêu nước "Tuổi cao- Gương sáng" toàn quốc lần thứ II, Chủ tịch nước đã tặng “Huân Chương Sao vàng” (Huân chương cao nhất của Nhà nước) cho các thế hệ NCT Việt Nam.

- Ngày 22/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số: 1781/2012/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020".

- Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khoá XIII, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013). Tại khoản 3, Điều 37 và khoản 2, điều 59 Hiến pháp 2013 nêu rõ vị trí, vai trò và chính sách đối với NCT:

"Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc";" Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác".

4. Việt Nam hưởng ứng “Ngày Quốc tế NCT 1/10”, triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”:

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đến NCT không những kịp thời, phù hợp với xu thế già hóa dân số trên toàn cầu mà còn thể hiện tiếp tục ra các quyết định, hiệu quả trong thi hành chủ trương, chính sách phù hợp ở Việt Nam - Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” đã bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2015, tháng 10 năm 2017 là năm thứ ba triển khai thực hiện. Những kế quả cụ thể được trong hai năm 2015, 2016 thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ của tổ chức Hội các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội về triển khai thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” theo chủ đề của mỗi năm khác nhau có kết quả rất đáng chân trọng và khích lệ ở tất cả các địa phương trong cả nước (có văn bản riêng).

Có thể nêu lên một số số liệu về kết quả đạt được qua hai năm thực hiện“Tháng hành động vì NCT Việt Nam”(năm 2015, 2016), từ khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, dưới sự chỉ đạo của TƯ Hội đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Vận động được hơn 667.800 suất quà (bao gồm tiền và hiện vật) hỗ trợ cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà có trị giá từ 200 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền, động viên toàn xã hội trong Tháng hành động vì NCT và các hoạt động trong dịp Ngày Quốc tế NCT 1/10 hằng năm; xóa nhà dột nát cho 3.725 NCT nghèo khó, tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho 2.956.634 NCT v.v…

Chủ đề “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017 là: “Chung sức vì NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” đang được các cấp, ngành, tổ chức xã hội và các cấp Hội quan tâm triển khai thực hiện đồng thời  chào mừng ngày Quốc tế NCT 1/10/2017.

Hưởng ứng “Ngày Quốc tế NCT 1.10” và thực hiện“Tháng hành động vì NCT” tại Việt Nam năm nay – 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam có văn bản “Hướng dẫn triển khai kế hoạch tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017” (Cv.số 159/HNCT-CS, ngày 27/4/2017) gửi đến Hội NCT tỉnh, thành phố, quận, huyện và các cơ sở để triển khai thực hiện.Trung ương Hội NCT Việt Nam đã thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1/10 và triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2017” (gọi tắt là Ban Tổ chức Tháng hành động) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Tháng hành động do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng ban tổ chức.

Hội NCT các cấp và NCT cả nước, đến nay đã chủ động quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội NCT Việt Nam, đồng thời với triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐH V Hội NCT Việt Nam, chủ động xây dựng nội dung hoạt động hưởng ứng ngày lễ và tháng hành động đang tới gần.

Trong dịp “Ngày Quốc tế NCT 1.10” đang tới gần, vào cuối tháng 9 năm nay, tại Thủ đô Hà Nội, TƯ Hội NCT Việt Nam cùng Ban Đại diện NCT Tp. Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông TƯ, tổ chức “Lễ kỷ niệm Ngày 1.10” và triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017 (Quyết định số 271/QĐ-HNCT, ngày 10/8/2017 do Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã ký). Dự kiến, nội dung buổi lễ và các hoạt động của sự kiện gồm có: Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 500 đại biểu NCT đại diện cho NCT Thủ đô và NCT cả nước; trao tặng quà cho đại diện NCT theo chủ đề năm nay của tháng hành động “Chung sức vì NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ của đoàn đại biểu NCT đại diện cho NCT cả nước có thành tích trong phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”…

Nội dung Đề cương tuyên truyền “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017, để các cấp Hội chủ động triển khai cùng với sự kiện NCT Việt Nam trong năm, TƯ Hội đã cho đăng tải trên Web.Trung ương Hội NCT Việt Nam, Cv.số 162/BTV-HNCT, ngày 04/5/2017 về tuyên truyền kỷ niệm 76 năm “Ngày truyền thống NCT m – Ngày NCT Việt Nam và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” kèm theo đề cương tuyên tuyền. Đăng tải tại mục Hướng dẫn công tác Hội,  có thể tham khảo.

Tiến tới kỷ niệm 27 năm “Ngày Quốc tế người cao tuổi” năm 2017, trong lúc các cấp Hội đã quán triệt và đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2016 - 2021), Trung ương Hội chỉ đạo tổ chức Hội các cấp và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội từ Trung ương đến địa phương, chúng ta tin tưởng rằng tổ chức Hội và NCT cả nước sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp Hội đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với tổ chức Hội và NCT cả nước.

Kỷ niệm 27 năm “Ngày Quốc tế NCT 1/10” và năm 2017 là năm thứ ba triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Ban Thường vụ Trung ương Hội kêu gọi tổ chức Hội NCT các cấp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" thi đua hoạt động, vận dụng sáng tạo phù hợp hoàn cảnh của địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các Nghị quyết BCH Trung ương Hội NCT Việt Nam trong nhiệm kỳ.

Để tuyên truyền kỉ niệm 27 năm “Ngày Quốc tế NCT 1.10“ và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam“ đạt kết quả tốt, thiết thực, Ban Thường vụ TƯ Hội đề nghị Hội NCT các cấp, các đơn vị trực thuộc TW Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua mọi hoạt động công tác Hội gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, hội nghị, hội thảo, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Đặc biệt, các giải thể thao bơi trung cao tuổi, bóng chuyền hơi, giải cờ tướng trung cao tuổi – cúp báo NCT, tùy điều kiện của các tỉnh, thành phố có thể tổ chức hội thi tiếng hát NCT v.v... làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của NCT, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội về mục đích, ý nghĩa “Ngày truyền thống NCT - Ngày NCT Việt Nam“ và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam“; hướng dẫn Hội NCT cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng thời với quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam và nhiệm vụ của các cấp Hội đề ra trong nhiệm kỳ; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; tích cực triển khai, đặc biệt về vận động nguồn lực cho “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” trong năm 2017 với chủ đề “Chung sức vì NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Tổ chức Hội các cấp và NCT cả nước tin tưởng với những công lao to lớn của các thế hệ NCT Việt Nam luôn giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra “Đại hội khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, đưa hoạt động công tác Hội, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với tình hình mới./.

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu