ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp
Đăng ngày: 20-06-2024 04:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong 02 ngày 18, 19/6/2024 đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tham dự có ông Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Tuấn Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bom, ông Lê Ngọc Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành địa phương và hơn 350 đại biểu về tham dự Đại hội.

​Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã đánh giá tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua đã đạt được và xác định mục tiêu, phương hướng, đề ra chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát huy vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, chủ trì phối hợp thống nhất hành động, tập trung chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận cơ sở thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động của Mặt trận. Công tác tuyên truyền có đổi mới; công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được chú trọng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả. Công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm chú trọng. Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng tốt hơn. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều cố gắng và ngày càng thiết thực. Hoạt động của Mặt trận ngày càng hướng về địa bàn dân cư. Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có nhiều đổi mới, sáng tạo; thực hiện đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu vượt xa so Nghị quyết đề ra như vận động thẻ Bảo hiểm y tế cho người khó khăn 1.926 thẻ, đạt 269% chỉ tiêu, Quỹ “vì người nghèo” vận động 6 tỷ 324 triệu đồng, đạt 316,2% chỉ tiêu; xây mới và sửa chữa 92 nhà đại đoàn kết, đạt 184% chỉ tiêu; giám sát 20 nội dung, đạt 200% chỉ tiêu...

57195df08023237d7a32.jpg
Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 63 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, ông Đào Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu huyện đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 17 vị.

ec67694ef5a956f70fb8.jpg 
Ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh 
 

Đại hội cũng đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024-2029 gắn với 6 nội dung, trong đó có: tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để MTTQ Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy tinh thần tự quản của nhân dân trong xây dựng khu dân cư đồng thuận đoàn kết, ấm no, hạnh phúc…

0362ba4ae49347cd1e82.jpg
Ông Nguyễn Tát Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và mong rằng trong thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà phấn đấu xây dựng huyện Trảng Bom trở thành đô thị bền vững vào năm 2030.

410ba81ef6c755990cd6.jpg
Ông Lê Tuấn Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh yêu cầu Mặt trận các cấp của huyện cần tăng cường hoạt động gắn kết các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng khu dân cư và kịp thời tuyên dương nhân tố tiêu biểu. Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn. Nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc…

59b9dfb98160223e7b71.jpg
Ông Lê Tuấn Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác Mặt trận trên địa bàn huyện

Tại Đại hội, Ủy ban nhân dân huyện đã công bố quyết định khen thưởng cho 73 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Mặt trận nhiệm kỳ qua.


Hà Phư​ơng

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu