ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vừa tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 - 2026.
Đăng ngày: 10-05-2024 11:21
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
"Người cao tuổi đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần tích cực trong việc thay đổi nhận thức và hành động để bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư"
 

Đó là kết luận của ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khi sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2024, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tích cực triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp công tác, tổ chức được 50 lớp tập huấn, hội thảo cho khoảng 7.000 cán bộ, hội viên các cấp, mang lại hiệu quả thiết thực; phát huy được các lợi thế của hai cơ quan, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Chương trình đã nâng cao nhận thức, phát huy được kinh nghiệm, vai trò của người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương tiêu biểu, hàng trăm mô hình tốt, phù hợp với người cao tuổi. Hàng triệu người cao tuổi được hưởng lợi ở mức độ khác nhau từ kết quả bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng nông thôn mới. Công tác phối hợp hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày càng chặt chẽ. Hoạt động bảo vệ môi trường của Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày càng đa dạng, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số cấp Hội chưa chủ động triển khai nhiệm vụ, còn biểu hiện trông chờ vào cơ quan chuyên môn; chưa nhận thức đầy đủ và chưa làm tốt công tác phối hợp ở địa phương; một số Sở Tài nguyên và Môi trường chưa chủ động triển khai, chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của người cao tuổi trong công tác bảo vệ môi trường; nguồn lực cấp cho Hội còn hạn chế nên việc triển khai, hiệu quả chưa cao; chưa chú trọng xây dựng mô hình để nhân ra diện rộng…

 Ông già nhặt rác trên bãi biển

Cụ Nguyễn Sen (82 tuổi) đang thu gom rác trên bãi biển Phú Đông (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh nguồn: Internet

Trong giai đoạn 2024 - 2026,  Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tăng cường triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, vận động hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về tài nguyên và môi trường, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp; xây dựng và nhân rộng các mô hình về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cấp Hội Người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" tham gia quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức điều tra, giám sát, phản biện thực hiện luật pháp, chính sách về tài nguyên và môi trường; dàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi Việt Nam tham gia các dự án bảo vệ môi trường; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, 05 năm, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trước đó, vào chiều ngày 30/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội người Cao tuổi Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2022 - 2026.

Công tác sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Việc thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội người Cao tuổi Việt Nam sẽ góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức cũng như phát huy vai trò của người cao tuổi trong công tác tham gia bảo vệ môi trường góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NCT

In nội dung
11 (29/03/2024)
hn cbcc (20/01/2024)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu