ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Xử phạt 38 doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động
Đăng ngày: 08-05-2024 07:00
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thông tin từ Sở Lao động, thương binh và xã hội, trên địa bàn Đồng Nai hiện có hơn 42 ngàn doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động với tổng số vốn trên 25 ngàn tỷ đồng.

Theo đó, năm 2023, Sở đã chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành trong tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại 126 DN. Đoàn kiểm tra đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính tại 38 DN với tổng số tiền xử phạt hơn 900 triệu đồng.

 
Sở Lao động, thương binh và xã hội kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại một doanh nghiệp

Trong quý I-2024, tình hình tai nạn lao động tiếp tục xảy ra nhiều, với 9 vụ làm 9 người chết. Đây là tình trạng đáng báo động về ý thức chấp hành pháp luật ATVSLĐ của DN và người lao động.

Hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ với chủ đề Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, Sở sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như: nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATVSLĐ, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ cho chủ DN, cơ sở sản xuất và người lao động.

                                                                                                                                L

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu