ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024
Đăng ngày: 18-04-2024 04:31
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vừa qua, Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo bảo đảm VSATTP tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

UBND tỉnh Đồng Nai

Lực lượng chức năng tỉnh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cá hệ thống kinh doanh thực phẩm 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm, góp phần ngăn chặn kịp thời, giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là giảm các vụ ngộ độc tại các khu công nghiệp, tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai năm 2024, UBND tỉnh giao các sở, ngành: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức thành lập 04 Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tiến hành kiểm tra tại 11 huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh.

Minh Thành

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu