ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 tại huyện Thống Nhất
Đăng ngày: 21-03-2024 04:22
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đình Trung, Phó chủ ​tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Thống Nhất; Phạm Đình Ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất.

fe693d4718ceb490eddf.jpg 

Đồng chí Vũ Đình Trung, Phó chủ​ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đình Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai, quán triệt về mục đích, yêu cầu, hướng dẫn phương thức, hình thức, thời điểm, thời gian lấy ý kiến. Theo đó, phương thức lấy ý kiến là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, cùng các tổ chức thành viên tiến hành lấy ký kiến người dân trên địa bàn huyện Thống Nhất thông qua hai hình thức là phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình và tổ chức cuộc họp khu dân cư, phát phiếu, xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.

Về thời điểm lấy ý kiến là sau khi Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất triển khai làm thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.​ Thời gian lấy ý kiến người dân sẽ bắt đầu từ ngày 20/3-16/4/2024. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉ​nh đề nghị việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả huyện Thống Nhất xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, qua đó tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.


Minh ThànhIn nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu