ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khối thi đua 10: tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024
Đăng ngày: 26-02-2024 09:15
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 23/02/2024, tại hội trường Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh - Khối thi đua 10 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024.
 .

Tham dự hội nghị có Bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phụ trách Khối thi đua 10; đại diện lãnh dạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị của Khối thi đua 10. Ông Nguyễn Minh Kiên, Bí Thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (Khối trưởng) và bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (Khối phó) chủ trì hội nghị.

z5193036225829_2d65821d67ae51f6841809a58ef2bbc1.jpg
Quang cảnh hội nghị 

Khối thi đua 10 gồm 06 đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của Khối thi đua 10. Trong năm qua, các đơn vị thành viên trong Khối đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm hay trong qúa trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như bàn các giải pháp để tổ chức phong trào thi đua trong năm 2024 đạt kết quả cao như: Khối trưởng và các đơn vị trong Khối cần xây dựng lộ trình với thời gian cụ thể để chuẩn bị các nội dung tổng kết được đầy đủ hơn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện và tổng kết phong trào thi đua của Khối; gắn việc tổ chức các hoạt động chung của Khối với ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm; tập trung các phần việc, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029…

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2024 với một số nội dung trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng đơn vị trong năm 2024.

z5193037749959_0687bd1c5db4be0bd477550713dd05c5.jpg
Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2024 

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phụ trách Khối thi đua 10 ghi nhận đánh giá cao các kết quả phong trào thi đua yêu nước mà các đơn vị trong Khối đã thực hiện được trong năm 2023; đánh giá cao vai trò của Khối trưởng trong việc triển khai, điều hành các phong trào thi đua của khối. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Khối thi đua 10 lưu ý một số nội dung như: tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là các điển hình tiến tiến là các tập thể, cá nhân trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường các hoạt động chung như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn… nhằm tạo sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị thành viên trong Khối.

z5193040706152_48b6375ba14f7a08ecc8a9106fb44af1.jpg
Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nhận cờ luân lưu Khối trưởng từ đơn vị Tỉnh đoàn 

Hội nghị nhất trí bầu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là Khối trưởng, Hội nông dân tỉnh là Khối phó Khối thi đua 10 năm 2024.

MM

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu