ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đăng ngày: 19-01-2024 11:06
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 18 /01, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị cấp phường được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chọn Đại hội điểm của thành phố để rút kinh nghiệm triển khai đến các phường, xã còn lại.
 

Tham dự Đại hội có bà Huỳnh Thị Ngọc Xuân - UVTT, Chánh vvăn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Bích Thuỷ - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Long Khánh, ông Nguyễn Trung Tín - UV.BTV Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Long Khánh và các ban xây dựng Đảng thành phố cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Xuân Lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố và 70 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Dh LK.jpg 

Bà Huỳnh Thị Ngọc Xuân - UVTT, Chánh Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Lập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và MTTQ Việt Nam cấp trên, MTTQ Việt Nam phường đã triển khai và thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc triển khai 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Lập thực hiện đạt được những kết quả nhất định. Nổi bật là công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” luôn đạt và vượt chỉ tiêu, trong 5 năm qua đã vận động được 233 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 07 căn nhà, trị giá 732 triệu đồng, hỗ trợ 01 hộ gia đình 20 triệu đồng xoá nợ ngân hàng; vận động tặng 338 suất học bổng, xe đạp, BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền 184 triệu đồng; phối hợp trao tặng 4.834 phần quà trị giá 3.243 triệu đồng cho hộ nghèo, khó khăn nhân dịp lễ, tết hàng năm. Vận động ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống Covid- 19 số tiền 2.335 triệu đồng; phối hợp vận động Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa" được 243 triệu đồng. Các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các tầng lớp nhân dân trong phường tích cực tham gia đạt kết quả. Đến nay hộ gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 99,8%, 2/2 khu phố được công nhận giữ vững khu phố văn hoá, hàng năm phường được công nhận phường đạt chuẩn “phường đô thị văn minh”.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức giám sát  được 07 cuộc, phối hợp với HĐND giám sát được 17 cuộc, đã tổ chức phản biện xã hội đối với 09 dự thảo Nghị quyết; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh được MTTQ Việt Nam phường triển khai và thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo quy chế và phát huy được việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Trung Tín - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ghi nhận những kết quả MTTQ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn như: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Nhân dân tuy có chuyển biến nhưng chưa thật sự đi vào chiều sâu; hoạt động giám sát và phản biện xã hội tuy đã triển khai nhưng còn hạn chế, nhất là giám sát đại biểu dân cử và người đứng đầu, cán bộ đảng viên nơi cư trú... Đồng thời đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua và đề ra những mục tiêu, phương hướng hành động của MTTQ Việt Nam phường trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ra 35 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Lập nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng thời đã cử 03 vị vào Ban Thường trực (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên thường trực kiêm nhiệm); bà Trần Thị Hiến tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị đã hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

DH lk 1.jpg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  xuất săc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Đại hội, UBND phường Xuân Lập đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích  xuất săc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2019-2024.


 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu