ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn
Đăng ngày: 19-01-2024 10:48
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 18/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024 – 2029).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cùng khoảng 80 đại biểu tham dự Đại hội.

4c7b31a9c0016b5f3210.jpg
Đ/c Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua MTTQ Việt Nam xã đã hoạt động đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của xã. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp thống nhất hành động, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; thu hút tham gia của các giới, các tầng lớp Nhân dân trong xã hội vào hoạt động của các tổ chức. Liên minh giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức là nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, gắn kết chặt chẽ hơn; đồng bào các tôn giáo phấn khởi với đường hướng “Tốt đời, đẹp đạo” gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

4f0e83de7276d9288067.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và các tổ chức thành viên ngày càng đem lại kết quả thiết thực có nhiều cách làm và mô hình sáng tạo, sự phối hợp với Chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chống dịch bệnh Covid-19....

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đạt được những kết quả tích cực nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặt trận chủ động thực hiện giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm tình hình dư luận trong Nhân dân để kịp thời phát hiện, tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp Chính quyền, xử lý nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm và thực tiễn đặt ra thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận theo quy định của pháp luật… Những thành tựu đó trong 05 năm qua đã góp phần ổn định chính trị, kinh tế phát triển, xã hội đồng thuận, dân tộc đoàn kết, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

419695601_350609904423522_6879035081050272786_n.jpg
Đ/c Đào Văn Hồng - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Văn Hồng – HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận xã Bắc Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mag Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xây dựng xã Bắc Sơn nói riêng và huyện Trảng Bom nói chung ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

5d60efae1e06b558ec17.jpg
Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa VII gồm 41 vị. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VII đã bầu ra Ban Thường trực gồm 05 đồng chí (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Thường trực) và 01 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Xã Bắc Sơn là 01 trong 02 xã điểm được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom chọn đơn vị Đại hội điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm.

Hà Phương

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu