ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
Đăng ngày: 18-01-2024 05:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 18/01, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Cao Tiến Dũng – UVBTV Tỉnh ủy/ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Định, Tỉnh ủy viên/ Giám đốc Sở Nội vụ; Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

1bda26282d8a86d4df9b.jpg
Đồng chí Cao Tiến Dũng, UVBTV Tỉnh ủy/ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân vận tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị đã báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2023 (thông qua hình thức phóng sự) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đồng thời được nghe đại diện các sở, ngành liên quan báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác tôn giáo, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong thực hiện công tác tôn giáo.

 784d40b64914e24abb05.jpg
Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Trung khẳng định, năm 2023 các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, qua đó động viên các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, nguồn lực tham gia các hoạt động xã hội hóa như: giáo dục, đào tạo nghề, bảo trợ xã hội, bảo vệ môi trường…; trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục động viên các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động; phối hợp giải quyết các kiến nghị, nhu cầu chính đáng của các tôn giáo; tuyên truyền, vận động các tôn giáo tiếp tục đồng thuận, để triển khai nhanh các dự án phát triển kinh tế, giao thông trọng điểm của tỉnh…

de79981895ba3ee467ab.jpg

Đồng chí Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu trao đổi tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Tiến Dũng, UVBTV Tỉnh ủy/ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân vận tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời đề nghị trong năm 2024 cần thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục cần thực hiện tốt phương châm: lấy tôn giáo giải quyết các vấn đề về tôn giáo; thực hiện tốt việc quản lý, ngăn chặn sớm các vụ việc tôn giáo phức tạp tại địa phương; cần quản lý chặt việc xây dựng cơ sở tôn giáo chưa đúng quy định pháp luật; đề nghị cán bộ làm công tác tôn giáo cần nắm rõ nội dung hiến chương, giáo luật, quy định, giáo lý, giáo luật của tôn giáo, để tuyên truyền tổ chức tôn giáo thực hiện đúng; chủ động tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc tôn giáo còn tồn đọng tại địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu hoạt động chính đáng của đồng bào các tôn giáo; tiếp tục bố trí cán bộ làm công tác tôn giáo có trình độ, hiểu biết về tôn giáo; hàng năm cần tổ chức các lớp tuyên truyền về các quy định mới trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, kiến thức quốc phòng, an ninh cho các chức sắc, nhà tu hành về tôn giáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền về công tác tôn giáo; chủ động tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn để giải quyết các vụ việc còn tồn đọng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; các ngành chức năng cần kịp thời theo dõi, tham mưu giải quyết các vụ việc tôn giáo phát sinh; quan tâm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các nghị định, quy định pháp luật mới về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; tăng cường kiểm tra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các huyện, thành phố.

Minh Luân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu