ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
UBMTTQ VN thành phố Long Khánh giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND phường Xuân Tân
Đăng ngày: 21-11-2023 07:14
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vừa qua, Đoàn giám sát UBMTTQ Việt Nam TP.Long Khánh do đồng chí Nguyễn Trung Tín – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố chủ trì, đã có buổi làm việc với UBND phường Xuân Tân việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân.
 

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, UBND phường Xuân Tân, đã tiếp 45 công dân đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, tranh chấp dân sự. Tiếp nhận 28 đơn thư khiếu nại, kiến nghị và phản ánh. UBND phường đã giải quyết xong 26 đơn thư, với những nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: Tranh chấp dân sự, môi trường, đất đai; 1 đơn đang giải quyết và 1 đơn chưa giải quyết được. Thông qua hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo,... đã giải thích, tuyên truyền cho công dân hiểu thêm về các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, hạn chế tình trạng gửi đơn kéo dài, vượt cấp.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo, giải trình thêm một số nội dung.jpg 
 
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo, giải trình thêm một số nội dung tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trung Tín – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của UBND phường Xuân Tân trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng chí đề nghị UBND phường bổ sung các nội dung góp ý của các thành viên đoàn giám sát, hoàn chỉnh báo cáo theo đề cương hướng dẫn. Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục phát huy, tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh và đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp để việc tiếp công dân đầu giờ các ngày làm việc đạt hiệu quả cao hơn.

Ông Nguyễn Trung Tín, UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố kết luận tại buổi giám sát.jpg 
Ông Nguyễn Trung Tín, UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố kết luận tại buổi giám sát
 

Trung T​ín - MTLK

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu