ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Định Quán: Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn huyện.
Đăng ngày: 06-11-2023 07:47
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 02/11, Huyện ủy Định Quán đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tập huấn sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan các tính năng của phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm này.

z4854748658731_9a534daf1f30280373866e9acd2103c7.jpg
Điểm trực tuyến tại Đảng bộ xã Gia Canh

Việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử sẽ từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện uỷ, nhằm mục đích nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua đó góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

z4854748658731_9a534daf1f30280373866e9acd2103c7.jpg
Điểm trực tuyến tại Đảng bộ thị trấn Định Quán

Sổ tay đảng viên điện tử trở thành kênh thông tin chính thống của Huyện ủy cung cấp thông tin, cập nhật kịp thời, chính xác những thông tin thời sự của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng đến đảng viên; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng.

Quang Thuần.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu