ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị tập huấn công tác Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đăng ngày: 30-08-2023 02:44
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong 02 ngày 29 và 30/8/2023, tại thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Nhằm để triển khai và hướng dẫn cụ thể các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh., trong 02 ngày 29 và 30/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 tại thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa cho cán bộ, công chức, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 350 cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở.

3c8c01875e2d8c73d53c.jpg
Đ/c Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai, hướng dẫn tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, thời gian hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành trong tháng 4/2023, cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2023 và cấp tỉnh trong tháng 8/2023.

9275edd9b57f67213e6e.jpg
Đ/c Đặng Thị Xuân Thắm - UVTT/ Trưởng ban, Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai, hướng dẫn tại Hội nghị

Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nâm tỉnh triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội như: Công tác nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ mới, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tái cử, việc xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội, kinh phí tổ chức Đại hội cũng như Hội nghị Ban Công tác Mặt trận…

7707781e9fbf4de114ae.jpg 
 ​Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị
 

Sau khi ghi nhận những ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự Hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và giải đáp trực tiếp các nội dung cơ sở có ý kiến cần trao đổi, làm rõ tại Hội nghị. Đối với một số vấn đề như: Vấn đề nhận sự chủ chốt của hệ thống Mặt trận các cấp cũng như kinh phí trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  sẽ tiến hành làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời nắm tình hình và tháo gỡ.

​Hà Phương


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu