ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
​Báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở tại thành phố Biên Hòa
Đăng ngày: 27-04-2023 06:44
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 27/4, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã báo cáo chuyên đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Biên Hoà vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh và xây dựng mô hình “giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự”


dd1a185f6a7ab524ec6b.jpg 
  Ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn

Các học viên đã được báo cáo viên tập huấn về nội dung cơ bản như: Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng đô thị văn minh; các nội dung trong xây dựng khu phố văn hóa; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng đô thị văn minh; việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động và xây dựng mô hình “Giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự” trên địa bàn thành phố Biên Hòa…


1da26bc318e6c7b89ef7.jpg

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Biên Hòa tổ chức trong 03 ngày (26-28/4/2023) nhằm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp ở cơ sở tại thành phố Biên Hòa. Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác thông tin, tuyên truyền… trên địa bàn thành phố.

Minh Luân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu