ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chưa có dữ liệu
Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Uỷ ban MTTQ tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh quý I, năm 2023
Đăng ngày: 10-03-2023 09:43
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều 9-3, các đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Sơn Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh và Lưu Thị Hà - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2023. Tham dự có đại diện Thường trực, các ban HĐND tỉnh, các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

Dự kiến tại kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét 6 nội dung thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên - môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và đầu tư. Đó là các tờ trình, dự thảo nghị quyết: về kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và cấp huyện, xã; về quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027; về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh…

Tuy nhiên sau khi trao đổi của các Ban Hội đồng, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì nội dung về quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027 chưa trình tại kỳ họp chuyên để mà trình vào kỳ họp thường lệ giữa năm.

zalo (4).jpg

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng kết luận hội nghị


Kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch Hoàng Thị Bích Hằng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ trì soạn thảo các nội dung đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định; gửi hồ sơ tài liệu cho các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thẩm tra, phản biện xã hội theo đúng quy chế, quy định của luật.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 5 nội dung trình kỳ họp sẽ được trình xin ý kiến Ban TVTU trước khi trình ra kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 21-4 tại trụ sở Khối Nhà  nước tỉnh.

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh lần thứ 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện phản biện xã hội 2 dự thảo Nghị quyết gồm: dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng dưới 20ha và dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai.

 

(Xu​ân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu