ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chưa có dữ liệu
Phối hợp tổ chức trao tặng 300 phần quà tết cho các hộ nghèo, khó khăn, Dân quân tự vệ và dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
Đăng ngày: 12-01-2023 08:58
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 12/01/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong và Tam Phước tổ chức trao tặng 300 phần quà tết cho các hộ nghèo, khó khăn, Dân quân tự vệ và dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Ngày 12/01/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong và Tam Phước tổ chức trao tặng 300 phần quà tết cho các hộ nghèo, khó khăn, Dân quân tự vệ và dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

screenshot_1673527551.png
z4034262987154_286dbc9d4d1adb48b56fed247920ac22.jpg
screenshot_1673527611.png
z4034220617355_af2e93c2b9e436a4d97f8f9199d34d6c.jpg
z4034217879543_2f76779c5abaffa83bdced10d88cdc26.jpg
z4034219737575_ec6add4440be8fce8522971804305c34.jpg
z4034369512958_8ae80d8dd6d176d820d501f33c2b5e0e.jpg

(Đại diện lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và lãnh đạo phường Tân Phong và Tam Phước trao tặng quà tết cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa)

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã trao tặng 300 phần quà tết cho các hộ nghèo, khó khăn, Dân quân tự vệ và dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng với tổng kinh phí 120.000.000 đồng (do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tài trợ). 

Thanh Danh - MT Biên Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu