ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, lần thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm tổng kết đánh giá công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023
Đăng ngày: 05-01-2023 06:49
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 05/01/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, lần thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm tổng kết đánh giá công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

Ngày 05/01/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, lần thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm tổng kết đánh giá công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.

z4014832818807_750fc1a31c20e1afad9f3a23a2a53d03.jpg
z4015707032723_3893112ec9827f3a10dd9b67df5ca3da.jpg
(Toàn cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, lần thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; đồng chí Nguyễn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban dân vận Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nho Văn Lịch, Thành ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 52/63 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cùng 34 tập thể và 41 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác năm năm 2022.

screenshot_1672916264.png
(Đồng chí Nho Văn Lịch, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông qua dự thảo 
báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố năm 2023; báo cáo tổng kết Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; báo cáo cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2022​)
screenshot_1672916307.png
ồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thành phố thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023)

Tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố năm 2023; báo cáo tổng kết Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; báo cáo cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thông qua danh sách 03 vị Ủy viên thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời giới thiệu nhân sự hiệp thương bầu bổ sung 03 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Hội Cựu chiến binh thành phố; Hội Nông dân thành phố và Hội Luật gia thành phố, qua biểu quyết 52/52 vị Ủy viên thống nhất 100% giới thiệu 03 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

screenshot_1672916207.png 
 (Đồng chí Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)
screenshot_1672916124.png
screenshot_1672916023.png
screenshot_1672916069.png
screenshot_1672915967.png
(Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã ký kết thi đua với các đơn vị trong cụm)

screenshot_1672915929.png
(Các đơn vị Cụm trưởng 05 cum thi đua ký kết với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa)

Bên cạnh đó, tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận thành phố năm 2023 và tổ chức ký kết thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 phường, xã và giữa các Cụm trưởng 05 Cụm thi đua với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa. 

screenshot_1672915863.png
 (Đồng chí Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022)
 screenshot_1672915521.png
 screenshot_1672915607.png
 (Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022)

Đồng thời tại hội nghị cũng đã khen thưởng cho 34 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trặn năm 2022.

Thanh Danh - MT Biên Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu