ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Đăng ngày: 05-01-2023 12:11
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều 5/1, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.


sep qang.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc​

Theo báo cáo, trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành y tế đã bám sát Nghị quyết số 20, tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống y tế Đồng Nai ngày càng hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều công trình, dự án của ngành y tế được đầu tư và đưa vào sử dụng, đang tiếp tục được triển khai với hạ tầng đảm bảo và thiết bị hiện đại. Công tác khám và điều trị bệnh có nhiều tiến bộ. Các phương pháp điều trị kỹ thuật cao đã được áp dụng ngày càng nhiều, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. 

sep hung.jpg

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc​

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước chưa quan tâm đúng mức về hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Một số cơ sở y tế đã xuống cấp nhưng chậm được đầu tư, thiếu trang thiết bị, thiếu bác sĩ có trình độ tay nghề chuyên môn cao để phát triển những kỹ thuật chuyên sâu. Chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến phát triển chưa đồng đều, nhất là tuyến huyện, xã. Thái độ phục vụ và kỹ năng ứng xử của một bộ phận cán bộ y tế chưa tốt. Còn xảy ra một số sai phạm trong hành nghề y dược tư nhân. Nguồn nhân lực y tế còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng. 

 chu sơn.jpg

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo về các chỉ tiêu, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 trong thời gian tới và sớm xử lý những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khám, chữa bệnh và nhấn mạnh vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì khẩn trương tháo gỡ. Ngoài ra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu vấn đề về tiêu chuẩn cán bộ ngành y tế. Các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá lại việc đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở sao cho đúng mức, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu y tế của người dân; nâng cao trách nhiệm trong việc liên kết, đào tạo nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của các cơ sở y tế. 

Minh Luân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu