ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022
Đăng ngày: 04-01-2023 05:00
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 04/01/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Chương trình MTQG DTTS). Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Y Vinh Tơr đồng chủ trì Hội nghị. 

 ​Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Về phía Trung ương, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Uỷ ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT. Tại điểm cầu các địa phương có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Tỉnh, Thành uỷ, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc, lãnh đạo một số sở, ban, ngành 53 tỉnh, thành phố vùng DTTS & MN trên cả nước.

1.jpg
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Về phía điểm cầu của tỉnh Đồng Nai, tham dự có ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng trân trọng. Đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội, độc lập chủ quyền được giữ vững… Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội địa bàn vùng DTTS và miền núi có chuyển biến tích cực, đúng hướng.

Trong chỉ đạo, điều hành triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tập thể lãnh đạo UBDT đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc; tích cực, chủ động, chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát nhiệm vụ triển khai kế hoạch đúng tiến độ. Căn cứ chỉ đạo của UBDT, nhiều địa phương, đơn vị đã có biện pháp kiên quyết trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở và trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào DTTS, kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Tính đến cuối năm 2022, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Từ năm 2021, hầu hết các chính sách dân tộc được tích hợp vào Chương trình MTQG.

Cùng với việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG, UBDT còn tiếp tục đôn đốc thực hiện các chính sách dân tộc khác còn hiệu lực như: Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ…

Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022 tại các địa phương cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chính sách dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2022, để Chương trình công tác năm 2023 và những năm tiếp theo đạt được các mục tiêu đề ra, UBDT định hướng tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình MTQG DTTS cũng như tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình; tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN; thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp...

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả triển khai các chính sách dân tộc, các đại biểu cũng đề nghị UBDT, trong năm 2023 quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát; tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp sửa đổi, tăng cường định mức chi hỗ trợ người dân trong việc giao khoán chăm nom bảo vệ rừng; UBDT và các bộ ngành trung ương sớm có văn bản tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS… Các tỉnh cũng thể hiện cam kết sẽ tích cực, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG DTTS với mong muốn thực hiện tốt công tác dân tộc, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào DTTS&MN.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao sự phối hợp cung cấp thông tin để tổng hợp vào báo cáo tổng kết, có đầy đủ số liệu để chương trình tổng kết có thể đánh giá mọi mặt được toàn diện; việc phối hợp giữa các bộ, ban ngành trong việc thể chế hóa thực hiện công tác dân tộc và Chương trình MTQG DTTS đã được thực hiện hết sức tích cực; công tác phối hợp ngày càng đi vào thực chất hơn, điều này thể hiện rõ nhất ở việc thống nhất ký kết chương trình hợp tác giữa UBDT với các bộ, ngành, qua đó đã đi vào từng việc làm cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, năm 2022 mặc dù thuận lợi, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đồng bào, những UBDT cùng các bộ, ngành đã kịp thời tham mưu cho Chính phủ, cùng với địa phương giải quyết mọi vấn đề khó khăn xoay quanh cuộc sống người dân. Đến cuối năm 2022, đời sống bà con được nâng lên, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS trong năm 2023 còn nhiều việc phải làm, nguồn kinh phí lớn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quyết liệt phối hợp, tạo nên sức mạnh tổng hợp, triển khai Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Minh Luân


 In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu