ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022 tại UBND huyện Long Thành
Đăng ngày: 29-12-2022 05:43
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
UBND huyện Long Thành tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; ưu tiên các nhóm thủ tục dành cho doanh nghiệp, các thủ tục có tần suất giao dịch cao, thành phần hồ sơ đơn giản
 

20221228_113320.jpg 
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà phát biểu kết luận hội nghị
 

Ngày 28/12/2020 đoàn giám sát của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai do đồng chí Lưu Thị Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND huyện Long Thành về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022. Tham gia đoàn giám sát có đại diện các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành. Về phía UBND huyện Long Thành có đồng chí Trần Văn Thân- Phó chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện.

Báo cáo tại buồi giám sát UBND huyện Long Thành cho biết trong năm 2022 ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động và kịp thời ban hành các Kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành; đã tổ chức kiểm tra công tác cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công vụ lĩnh vực đất đai của 14/14 xã, thị trấn và 12/12 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Trong năm, UBND huyện đã thực hiện được 65 tin, 116  bài, 52 chuyên đề có nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính, nội dung Cải cách hành chính được phát trên sóng phát thanh của Đài huyện trong thời gian 2.382 phút. Ngoài ra, 14/14 xã, thị trấn tiếp sóng thời lượng 33.348 phút; Tiếp tục duy trì trang Zalo huyện, đường dây nóng hỗ trợ có thể gọi trực tiếp Lãnh đạo từ xã đến huyện.

 Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện là 136.457 hồ sơ trong đó: đã giải quyết đúng hạn 133.234/136.457 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,55%, hồ sơ trễ hạn 3.262/136.457 chiếm tỷ lệ 2.45%. UBND cấp xã, thị trấn tổng số hồ sơ cần giải quyết là 148.903 hồ sơ trong đó: đã giải quyết đúng hạn 142.812/147.783 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,64%; hồ sơ trễ hạn 4.950/147.783 chiếm tỷ lệ 3,34%.

Trong năm, đã tiếp nhận 363 phản ánh, kiến nghị của người dân trên Tổng đài 1022. Đến thời điểm hiện tại đã giải quyết 330/363 phản ánh, kiến nghị đạt tỷ lệ 91%. Các trường hợp còn lại trong thời hạn giải quyết. Kết quả khảo sát của Sở Nội vụ tại 14 xã, thị trấn của huyện đạt 100% mức độ hài lòng về giải quyết phản ánh kiến nghị. Kết quả khải sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại cấp xã 14/14 xã, thị trấn đạt 98,5 % tỷ lệ hài lòng về quá trình xử lý TTHC; đạt 96,8% tỷ lệ hài lòng về công chức tiếp nhận và trả kết quả. Chỉ số cải cách hành chính, công vụ, trong năm 2021 của huyện Long Thành đạt 84,32 điểm. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi giám sát Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà ghi nhận, đánh giá cáo nhưng kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính năm 2022 của huyện Long Thành; đồng thời đề nghị huyện khắc phục những khó khăn, hạn chế mà huyện đang gặp phải. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, thực hiện triển khai các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công vụ của công chức viên chức; rà soát, kiến nghị đơn giản hoá các thủ tục rườm rà, chống chéo; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; cắt giảm mạnh các loại mẫu đơn, tờ khai có thông tin trùng lặp trong quá trình giải quyết một thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và tổ chức; đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;  tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; ưu tiên các nhóm thủ tục dành cho doanh nghiệp, các thủ tục có tần suất giao dịch cao, thành phần hồ sơ đơn giản.

Tiếp tục đổi mới sáng tạo và đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả tuyên truyền; nội dung gần gũi, thiết thực với người dân; tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, tổ chức về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kịp thời cập nhật, phổ biến tới người dân các chủ trương, thay đổi trong cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

 (Xuân Tuân)

 

 

 

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu