ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022 tại huyện Thống Nhất
Đăng ngày: 29-12-2022 05:23
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
UBND huyện tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hoá các thủ tục rườm rà, chống chéo; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; cắt giảm mạnh các loại mẫu đơn, tờ khai có thông tin trùng lặp trong quá trình giải quyết một thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông.

20221227_114357.jpg
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà phát biểu kết luận buổi làm việc

Ngày 27/12/2020 đoàn giám sát của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai do đồng chí Lưu Thị Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND huyện Thống Nhất về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022. Tham gia đoàn giám sát có đại diện các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Dân chủ pháp luật, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất. về phía UBND huyện Thống Nhất có đồng chí Nguyễn Đình Cương- Phó chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện.

Báo cáo tại buồi giám sát UBND huyện Thống Nhất cho biết trong năm 2022 thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính, phân công tổ chức thực hiện với nhiều kế hoạch được ban hành; Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố gồm 270 thủ tục; trong đó TTHC được công khai: 270 thủ tục; thuộc thẩm quyền giải quyết là 270 bộ; UBND huyện đã niêm yết công khai địa chỉ, đường dây nóng của Tổng đài Dịch vụ công Quốc gia 18001096; Tổng đài Dịch vụ công tỉnh 1022; số điện thoại Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban tiếp công dân huyện; Phòng tư pháp, Phòng Nội vụ và lãnh đạo UBND huyện để tiếp nhận các góp ý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử huyện.

Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022: Tổng số hồ sơ phải xem xét giải quyết là 39.447 hồ sơ. Trong đó, tổng số hồ sơ đã giải quyết và giao trả cho dân là: 35.897 hồ sơ, đúng thời hạn quy định 34.846 hồ sơ, đạt 97,1%, không đúng thời hạn quy định: 1.051 hồ sơ chiếm 2.9%; còn 3.550 hồ sơ đang thụ lý. UBND huyện đã thực hiện giải quyết được 1.321 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định.

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 8/12/2022 tiếp nhận 62 phiếu phản ánh từ tổng đài 1022 chuyển về; hiện đã xử lý, giải quyết xong 60/61 phiếu, đang phối hợp xử lý 01 phiếu; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC của UBND huyện đạt 98; năm 2021, UBND huyện được UBND tỉnh công nhận đánh giá chính quyền cơ sở và chỉ số cải cách hành chính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi giám sát Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà ghi nhận, đánh giá cáo nhưng kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính năm 2022 của huyện Thống Nhất; đồng thời đề nghị huyện khắc phục những khó khăn, hạn chế mà huyện đang gặp phải. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, thực hiện triển khai các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về cải cách thủ tục hành chính; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức về quy định pháp luật, kỹ năng xử dụng phần mềm ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công vụ của công chức viên chức; thường xuyên rà soát, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tập trung vào nhóm thủ tục liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp có tần suất giao dịch cao hoặc thành phần hồ sơ đơn giản; rà soát, kiến nghị đơn giản hoá các thủ tục rườm rà, chống chéo; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; cắt giảm mạnh các loại mẫu đơn, tờ khai có thông tin trùng lặp trong quá trình giải quyết một thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông; thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

 

(Xuân Tuấn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu