ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị tổng kết Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
Đăng ngày: 26-12-2022 09:11
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 26-12, Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Ban chỉ đạo 264 tỉnh) đã họp tổng kết công tác thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là cuộc vận động) năm 2022.

4385768427b6ffe8a6a7.jpg

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Vũ Đình Trung phát biểu tại cuộc họp

Theo Ban Chỉ đạo 264 tỉnh, năm 2022, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 264 tỉnh đã hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền hơn 28,3 ngàn đợt về cuộc vận động, thu hút trên 1,2 triệu lượt người tham dự với nhiều hình thức đa dạng...


62de32d067e2bfbce6f3.jpg

11a61b914ea396fdcfb2.jpg
cf43f1fba4c97c9725d8.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo 264 tỉnh phát biểu tại Hội nghịĐồng thời, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp địa ph​ương, các chủ thể OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tham gia nhiều hoạt động, hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Vũ Đình Trung nhấn mạnh, trong năm 2023, các thành viên của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các địa phương nâng cao hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh, triển khai các hoạt động giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng; nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh trên thị trường, cũng như mở rộng các kênh phân phối hàng hóa, kết nối vào chuỗi cung ứng, bán lẻ hiện đại cho hàng hóa địa phương…

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, công tác bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hàng giả, gian lận thương mại…

Minh Nhật

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu