ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ chín, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Đăng ngày: 23-12-2022 04:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 23/12/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ chín, khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thiện - Trưởng ban Ban coogn tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Quản Minh Cưởng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hoàng Thị Bích Hằng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, lãnh đạo các sở, ban, ngành có ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

278dea7b8b6a53340a7b.jpg
Quang cảnh Hội nghị
39492989679abfc4e68b.jpg

Đ/c Cao Văn Quang phát biểu khai mạc Hội nghị


Tai hội nghị, các đại biểu đã được dại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện đảm bảo các nội dung của Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022. MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền, các ngành triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm và thực hiện; công tác thông tin tuyên truyền được đổi mới theo hướng đẩy mạnh khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng và tăng cường tuyên truyền trên các “Trang cộng đồng” Fanpage Facebook trong hệ thống Mặt trận… góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nổi bật như:

Đã phối hợp với các tổ chức thành viên về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; với Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP”. Năm 2022, tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt trên 95%; 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, giữ gìn trật tự địa phương, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan trong dịp lễ, tết,… góp phần đẩy lùi thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, làm lành mạnh môi trường xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma tuý, mại dâm, tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua việc phát động xây dựng ấp, khu phố văn hóa, thực hiện chương trình “4 giảm”. Phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng với các mô hình, cách làm hay: Đoạn đường an toàn giao thông; đoạn đường tự quản; khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông,... hỗ trợ hộ nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh được 2.597.500.000đ; tổ chức vần, đổi 6.047 ngày công lao động.​

cf62b790818359dd0092.jpg
Đ/c Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tại Hội nghị


Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hình thức để vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với những việc làm thiết thực như: ủng hộ phát triển Quỹ “Vì người nghèo” ; hỗ trợ trực tiếp các chương trình an sinh xã hội, giúp người nghèo vươn lên, thoát nghèo bền vững. Kết quả, tổng các hình thức vận động ủng hộ trong năm ước được 733 tỷ đồng; trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được 31.635.047.000đ (đã xây dựng 213 căn nhà tình thương, trị giá 12.741.840.000đ; sửa chữa 77 căn, trị giá 1.656.092.000đ và triển khai mở rộng các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ vốn để người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, trị giá 15.575.791.000đ) và các chương trình an sinh xã hội thực hiện trực tiếp tại cộng đồng được 701,4 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 03/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Mặt trận các cấp đã vận động, phân bổ và sử dụng nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp nhận: 4.771.019.638đ (trong đó có 180.000.000đ từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và phân bổ sử dụng: 136.319.346.649đ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức cho các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố và tiếp xúc cử tri nơi cư trú của đại biểu. Kết quả, đã có 16.413 cử tri tham dự và có 1.888 lượt cử tri đóng góp ý kiến phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp 374 công dân và nhận được 294 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân (trong đó có đơn gửi nhiều nơi và nhiều lần). Nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó đa số là việc khiếu nại về tranh chấp đất đai, bồi thường giải tỏa, tái định cư để xây dựng các dự án.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức giám sát được  638 cuộc, trong đó có 312 cuộc giám sát bằng hình thức nghiên cứu văn bản, 320 cuộc giám sát bằng hình thức thành lập đoàn giám sát với các nội dung như: Về công tác cán bộ và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; công quản lý sau cai nghiện ma tuý; về công tác chi, hỗ trợ tết cho gia đình chính sách; công tác tiếp công dân, hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 479 cuộc, nội dung giám sát chủ yếu là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc bình xét hộ nghèo; các nguồn đóng góp của Nhân dân và các tổ chức; công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách; trao tặng quà Tết,... qua giám sát, đã phát hiện một số sai phạm và có 04 kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền xử lý và có biện pháp khắc phục. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 841 dự án triển khai trên địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 10 hội nghị phản biện xã hội đối với 09 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và xã đã tổ chức 119 Hội nghị phản biện xã hội và tổ chức 115 cuộc góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã, phường, thị trấn  về “Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương” và các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố…

Cũng tại Hội nghị, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 của tỉnh Đồng Nai.

27176acbacda74842dcb.jpg
Đ/c Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường đánh giá cao việc hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đóng góp quan trọng và tích cực vào sự phát triển của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Điều này được biểu hiện rõ trong nhiều chương trình hành động cụ thể, đặc biệt là tổ chức giám sát và phản biện các vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tạo thuận lợi trong triển khai dự án.

Cũng theo Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, dự báo năm 2023, đời sống nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên cần tiếp tục đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó tạo thế và lực cho sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời tích cực tham gia vào quá trình giám sát công tác cán bộ, từ đó giúp Đảng, chính quyền kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục. Trong thời gian tới, đề nghị Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tìm giải pháp giúp dân xây dựng đời sống thật sự ổn định và bền vững song song với những trợ giúp nhân đạo tức thời như hiện nay…

860576313b22e37cba33.jpg 

Đ/c Cao Văn Quang tặng hoa cho các vị thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX

c2ce911257038f5dd612.jpg
Đ/c Cao Văn Quang tặng hoa cho các vị được hipeej thương tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX


Tại Hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã ra thông báo cho thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX đối với 04 vị; hiệp thương thay thế 04 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng thời trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc năm 2022 cho 01 vị Ủy viên có đóng góp cho công tác Mặt trận được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng.

1507114b5e588606df49.jpg
Đ/c Võ Văn Thiện - Trưởng ban, Ban công tác phía Nam tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có đóng góp trong công tác Mặt trận

Duy Anh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu