ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Đăng ngày: 15-12-2022 10:04
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 14/12/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
 

Ông Võ Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị trong Hội đồng tư vấn; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

b81804b0a4077d592416.jpg
Quang cảnh hội nghị 


Dự thảo Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan soạn thảo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Dự thảo trên 100 trang gồm phần mở đầu (sự cần thiết xây dựng đề án); phần thứ nhất (hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt); phần thứ hai (mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện).

48d7dfbced0d34536d1c.jpg
Ông Nguyên Công Ngôn, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu phản biện tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh xoay quanh các vấn đề như: đối tượng thực hiện; cơ sở pháp lý; mục tiêu tổng quát; mục tiêu cụ thể; các chỉ tiêu và thời gian thực hiện hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đơn vị vận chuyển CTRSH, trạm trung chuyển tại các huyện, thành phố, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường; có giải pháp đối với việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực công cộng; chế tài xử lý đối với khu vực đã có tuyến thu gom rác, xả rác không đúng nơi quy định; thời gian vận hành giai đoạn 1 và 2 của dự án xây dựng nhà máy đốt CTRSH phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

f9d226606ad1b38feac0.jpg
 Ông Võ Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc ban hành Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh là sự cấp thiết trước yêu cầu áp lực của sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đây là Đề án mang tính toàn dân do vậy, để thực hiện được mục tiêu Đề án đặt ra đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của tất cả các cơ quan đơn vị và mọi người dân, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi người dân hết sức quan trọng, việc thực hiện tốt đề án sẽ góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển bền vững trong thời gian tới.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ gửi kết quả đến Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu