ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom
Đăng ngày: 26-10-2022 05:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 24-10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh do đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom
 

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh Uỷ; đại diện Ban Dân vận huyện uỷ Trảng Bom, phòng Nội vụ huyện Trảng Bom.

20221024_161456.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn kiểm tra đại diện Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Sông Thao cho biết trong thời gian qua Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục triển khai học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đã chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; UBND xã đã tổ chức công khai những nội dung để nhân dân biết theo quy định như: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm; kết quả phê duyệt quyết toán ngân sách xã; dự toán ngân sách hàng năm; Công khai các dự án, công trình trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; công khai kế hoạch sử dụng đất giai đạo 2021-2030, quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030....

 Thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính, đã giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ hành chính được tiếp nhận theo quy trình, không có hồ sơ trễ hạn. Năm 2021 Cải cách hành chính của xã được công nhận “Hoàn thành xuất sắc”, xếp thứ 2 toàn huyện. Việc thực hiện QCDC thời gian qua đã có những tác động tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sự phát triển kinh tế-xã hội và ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Cao Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của xã Sông Thao. Đồng thời đề nghị phường cần tìm giải pháp, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo triển khai học tập sâu rộng Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11, Nghị định 04/2015/NĐ-CP gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân; duy trì thực hiện việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; UBND xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai cho nhân dân biết, lấy ý kiến người dân theo quy định; nhất là khi thực hiện các chủ trương, các công trình xã hội hóa trên địa bàn. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

(Xuân Tuấn)

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu