ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh
Đăng ngày: 20-10-2022 03:46
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 20-10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh do đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại phường Xuân Hoà, thành phố Long Khánh.
 

20221020_081153.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn kiểm tra  đại diện Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ phường Xuân Hoà cho biết trong năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị nên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của phường Xuân Hoà  đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc quán triệt, thực hiện các nội dung theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội phường đã xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động gắn với việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tiếp tục tuyên truyền trong Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương nhất là công tác tuyền truyền về phòng chống dịch Covid 19.UBND phường hàng năm đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức công khai các nội dung cho nhân dân biết để trực tiếp giám sát việc thực hiện của chính quyền xã thông qua nhiều hình thức phù hợp; tổ chức cho nhân dân bàn, quyết định trực tiếp; và tổ chức cho nhân dân bàn, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định như: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo; đối tượng và mức thu các khoản đóng góp trong nhân dân; mức đóng góp xây dựng đường giao thông, bình chọn đối tượng hưởng chính sách xã hội, việc xây dựng các công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân. Trong đó nổi bật là vận động nhân dân đóng góp kinh phí 281.000.000 đồng để nâng cấp, sữa chữa 2 tuyến đường giao thông trên địa bàn phường. Nhân dân được tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền địa phương; Ban Thanh tra nhân dân phối hợp cùng UBND tiếp 23 lượt công dân; tổ chức hoà giải thành 15 đơn tranh chấp trong nhân dân. Ban Giám sát đầu tư của cộng đã giám sát 08 cuộc đối với công trình nâng cấp, sửa chữa trường học, đường giao thông. Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì thực hiện. Đã tổ chức 01 hội nghị, qua hội nghị 12 lượt ý kiến liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân như: trận tự đô thị, ô nhiễm môi trường, xã hội hóa giao thông, quy hoạch đều được lãnh đạo phường lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc và trả lời kịp thời. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại” góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức; thủ tục hành chính được niêm yết công khai, rõ ràng; bố trí địa điểm tiếp dân, phân công cán bộ, lãnh đạo tiếp dân.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Cao Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của phường Xuân Hoà. Đồng thời đề nghị phường cần tìm giải pháp, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các Tổ hòa giải trên địa bàn phường.

 

(Xuân Tuấn)

 

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu