ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị lần thứ 14, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024
Đăng ngày: 11-10-2022 08:58
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Năm 2023 Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giám sát 6 chuyên đề.
 

Sáng ngày 10/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn, nhiệm kỳ 2019-2024 cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị gồm có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành trong cả nước.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai có bà Lưu Thị Hà – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, chuyên viên  Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá VX, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Trong báo cáo thể hiện 6 nhóm vấn đề cử tri và nhân dân cả nước quan tâm lo lắng như: tình hình dịch bệnh; tình trạng cán bộ chức công chức, viên chức xin nghỉ việc; tình trạng các dự án đầu tư công triển khai thực hiện nhưng không hoàn thành gây thất thoát, lãng phí; tình trạng mất an toàn trong phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, thiên tai, bão lũ ; giá cả nguyên vật liệu, vật tư sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống người dân.

Về kế hoạch giám sát năm 2023 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 6 nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm Quốc gia, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Giám sát việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của các bộ, ngành, địa phương; Giám sát việc triển khai các công trình đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số (theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025); Giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập; Giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Về kế hoạch phản biện của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 3 nội dung: Phản biện xã hội Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (trình Quốc hội lần 2); Phản biện xã hội Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); Phản biện xã hội Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

 

(Xuân Tuấn)

 

 

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu