ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra công tác thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại TP.Biên Hòa
Đăng ngày: 10-10-2022 06:19
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
​Ngày 10-10, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Ban Chỉ đạo 264) tỉnh do Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 264 tỉnh Vũ Đình Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là cuộc vận động) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 16-3-2022 của Ban TVTU tại TP.Biên Hòa.


9f02a1bd40a287fcdeb3.jpg
 Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 264 tỉnh Vũ Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc với Ban vận động 264 TP.Biên Hòa
 

Theo Ban vận động 264 TP.Biên Hòa, trong thời gian qua, các ban, ngành của thành phố và các phường, xã đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến người tiêu dùng, người sản xuất, từ chủ doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ đến người công nhân, nông dân, trí thức về cuộc vận động. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hàng Việt Nam bằng nhiều nhiều hình thức, qua đó để người dân nhận thức rõ tầm quan trọng ý nghĩa của cuộc vận động. Đồng thời, thành phố cũng triển khai các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thị trường, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa…

84b76d1b8c044b5a1215.jpg 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa, Trưởng Ban vận động 264 tỉnh Nguyễn Duy Tân phát biểu trao đổi với Ban Chỉ đạo 264 tỉnh
 

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban vận động 264 TP.Biên Hòa cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tham mưu triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong triển khai cuộc vận động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động thông qua nhiều hình thức như qua hệ thống thông tin mạng xã hội, fanpage của các cơ quan, đơn vị...; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương phát triển các sản phẩm đạt OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm); có các phương án, chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với các siêu thị, trung tâm thương mại để giới thiệu và bán sản phẩm hàng Việt.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đề nghị Ban chỉ đạo 264 địa phương tăng cường phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác quản lý thị trường, kiểm tra chất lượng sản phẩm (nhất là các giao dịch trên sàn thương mại điện tử) để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng…

Minh Anh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu