ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đoàn kiểm tra số 04 Ban chỉ đạo 264 tỉnh làm việc tại huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành
Đăng ngày: 06-10-2022 04:22
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Các địa phương cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, trong quá trình triển khai cuộc vận động trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, nhất là đối với các hình thức mua hàng trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao lòng tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt nói chung và sản phẩm hàng hóa của địa phương nói riêng…
 
Đó là phát biểu của đồng chí Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 264 tỉnh trong cuộc làm việc với Ban vận động 264 huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành vào ngày 05/10/2022.

Thực hiện Chương trình công tác đã đề ra của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đồng Nai năm 2022 (gọi tắt là Ban chỉ đạo 264 tỉnh); Kế hoạch số 191/KH-BCĐ264, ngày 29/8/2022 của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh về kết quả kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IMG_9783.JPG
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Nhơn Trạch (ảnh: Hải Quân)

Ngày 05/10/2022, Đoàn kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đồng Nai do đồng chí Vũ Đình Trung -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 264 tỉnh làmTrưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Ban vận động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành. Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên trong Ban Chỉ đạo 264 tỉnh.

IMG_9692.JPG
Đoàn khảo sát tại H
ợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sen Trường Phát (ảnh: Hải Quân)
KThangViet_01.jpg
Đoàn khảo sát tại trang trại trồng nấm mối đen tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành (ảnh: Hải Quân)

Tại 02 đơn vị kiểm tra, Đoàn đã đi khảo sát 02 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sen Trường Phát (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và trang trại trồng nấm mối đen của Công ty TNHH Thực phẩm công nghệ sinh học nấm Đất Việt (xã Cẩm Đường, huyện Long Thành).

Sau khi khảo sát chuỗi liên kết, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành làm việc với Ban Vận động 264 huyện để nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất kiến nghị trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới.

images2485344_KThangViet_03.jpg
Đồng chí Vũ Đình Trung - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi làm việc tại huyện Nhơn Trạch (Ảnh: Hải Quân - Báo Đồng Nai)

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 264 tỉnh ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Đồng chí mong muốn rằng, trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo 264 địa phương; quan tâm tới tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm truyền thống tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quảng bá, giới thiệu nông sản, hàng hóa địa phương; chú trọng các phương án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất hàng hóa địa phương để góp phần nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh cho các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)… trên địa bàn; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, trong quá trình triển khai cuộc vận động trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, nhất là đối với các hình thức mua hàng trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao lòng tin của người tiêu dùng đối với hàng Việt nói chung và sản phẩm hàng hóa của địa phương nói riêng…

Hà Phươ​ng

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu