ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai lớp tập huấn về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Định Quán
Đăng ngày: 28-09-2022 05:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 27/9/2022, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Định Quán tổ chức hội nghị triển khai pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các ngành chức năng cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện Định Quán năm 2022.

Tham dự hội nghị có 90 đại biểu là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các ngành chức năng cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện gồm: Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Hội LHPH, Hội CCB, Huyện đoàn; Văn phòng HĐND và UBND huyện; BCH Quân sự, Công an huyện; Phòng TN&MT, Phòng KT&HT, Phòng VHTT &TT, Phòng LĐTB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc huyện. Các xã, thị trấn có Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; công chức công tác trong các lĩnh vực Địa chính- Xây dựng, Tôn giáo, Công an, Quân sự.

z3757501467409_c6d3f6b854c2505fb911714d29c41d25.jpg
Cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện tham dự tập huấn

Tại lớp tập huấn đã được nghe ông Nguyễn Đình Kiên - Phó Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội Vụ) tỉnh Đồng Nai - Báo cáo viên triển khai pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như: Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Cũng tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe về các kỹ năng và các giải pháp cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó áp dụng thực hiện tại địa phương được tốt hơn.

Quang Thuần.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu