ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tỉnh Đồng Nai tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
Đăng ngày: 22-09-2022 05:44
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 22-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Nguyễn Đức Hải, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

beeb170deee12abf73f0.jpg
Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, nhấn mạnh: tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và có tính nhân văn sâu sắc. Qua đó đã góp phần chăm lo cho người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội, tạo điều kiện để người nghèo và đối tượng chính sách có vốn để sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng sống, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.


0e9eafba56569208cb47.jpg

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể

Trong 20 năm qua, toàn tỉnh có 612,8 ngàn lượt gia đình được tiếp cận vốn chính sách với tổng số tiền gần 11,5 ngàn tỷ đồng. Số tiền vay bình quân tăng từ 2,9 triệu đồng/hộ vào năm 2002 lên 43,3 triệu đồng/hộ vào năm 2022. Nguồn vốn đã góp phần giúp gần 86 ngàn lượt hộ nghèo thoát ngưỡng nghèo. Duy trì và tạo việc làm cho gần 122 ngàn lao động. Đồng thời, vốn chính sách đã hỗ trợ xây dựng hơn 336 ngàn công trình nước sạch, nhà vệ sinh, giúp 88 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Đặc biệt, trong thời gian tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, nguồn vốn vay chính sách đã hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động nhằm vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra…

99d7bc5445b881e6d8a9.jpg 
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn​ Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Để hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục phát triển bền vững, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: các sở ngành, các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban bí thư trung ương Đảng và Chỉ thị số 14 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tuyên truyền để người dân hiểu đúng về tín dụng chính sách. Lồng ghép các hoạt động khuyến lâm, khuyến nông nhằm giúp người vay vốn sử dụng tiền vay có hiệu quả. Các địa phương chủ động bố trí đủ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm chủ động nguồn cho vay.

Bên cạnh đó, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng hình ảnh cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội gần dân, tận tâm phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, đảm bảo thực hiện đúng quy định trong quá trình cho vay, vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Bình Minh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu