ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội Đồng nhân dân tỉnh khoá X tổ chức ký họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề)
Đăng ngày: 22-09-2022 04:47
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Kỳ họp đã thông qua 15 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình
 

Sáng ngày 22/9/2022 Hội Đồng nhân dân tỉnh tổ chức ký họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Bích Hằng - TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban TVTU, đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

Hội đong.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho biết, trong 9 tháng qua, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải cố gắng phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu trong các tháng còn lại của năm 2022. Do vậy, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, căn cứ vào công tác chuẩn bị, căn cứ quy định pháp luật, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định những nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng/ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo với HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp thứ 8 và thứ 9 HĐND tỉnh; đồng chí Võ Tấn Đức và Võ Văn Phi / Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo, trình bày 15 dự thảo tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp. Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về 11 nội dung; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về 2 nội dung và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về 1 nội dung.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại hội trường về toàn bộ nội dung kỳ họp. Tại Kỳ họp thứ 9 khoá X các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết.


(Xuân Tuân)

 

 

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu