ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
Đăng ngày: 07-09-2022 09:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết, trong đó tích cực thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong việc thực hiện các dự án trọng điểm, tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các công trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân.

eedaf5f584bc40e219ad.jpg 
Quang cảnh Hội nghị


Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024), sáng ngày 06/9/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đào Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng – TUV/ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Sơn Hùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị cùng 72 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX và phóng viên báo, đài trên địa bàn tỉnh về dự, đưa tin về Hội nghị.

fe39b202c34b07155e5a.jpg
Đồng chí Quản Minh Cường thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội nghị

9e80a597d4de108049cf.jpg
Đồng chí Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo về những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận gần 2,8 ngàn tỷ đồng ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, chương trình an sinh xã hội tại cộng đồng.

b7d43c284c61883fd170.jpg
Đại diện Mặt trận huyện Xuân Lộc phát biểu tham luận tại Hội nghị

5788fd898ec04a9e13d1.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu tại Hội nghị


Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia phát biểu tham luận, trao đổi về những kết quả của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận đã đề ra.

92e66ae81aa1deff87b0.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Mặt trận trong tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí mong rằng trong thời gian tới phát huy những kết quả đạt được Mặt trận các cấp trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết, trong đó tích cực thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong việc thực hiện các dự án trọng điểm, tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các công trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân.

0a4a8482f6cb32956bda.jpg26c54666332ff771ae3e.jpg

Khen thưởng tại Hội nghị

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


          Hà Phư​ơng


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu