ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội thảo về Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”
Đăng ngày: 06-09-2022 02:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 31/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam” trước khi trình Bộ Chính trị xem xét.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, ông Lê Minh Hiển, nguyên Ủy viên Ban thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phía Nam.

hinh hoi thao HCM.jpg


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết do chưa có văn bản của Cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm cơ sở pháp lý; chức năng, nhiệm vụ của một số ban, đơn vị của Cơ quan chưa quy định rõ và đang có sự chồng lấn; một số nhiệm vụ quan trọng nhưng chưa có ban chuyên môn chuyên trách nào theo dõi thực hiện; một số nhiệm vụ còn giao cho nhiều đơn vị cùng thực hiện, chưa rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp… Do đó Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dự thảo Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng việc xây dựng Đề án cần có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận phải là tổ chức liên minh chính trị vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh.

Tại Hội thảo, các đại biểu về tham dự đã cùng nhau thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; tên gọi của các Ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó tập trung thảo luận về tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của các Ban như: Ban Tổ chức - Cán bộ; Ban Dân chủ - Pháp luật; Ban Phong trào; Ban Tuyên giáo ….

Chủ trì Hội thảo, ông Lê Tiến Châu tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo, đánh giá đây là những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, đề nghị Ban soạn thảo Đề án tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Đề án để trình Bộ Chính trị xem xét.​ 

                                                                                                                      Văn Công

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu