ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Học tập kinh nghiệm nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính cấp tỉnh (PAPI) tại tỉnh Bình Dương
Đăng ngày: 31-08-2022 09:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
 

Ngày 29/8/2022 đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Cao Văn Quang – UV.BTV Tỉnh ủy/ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Dương. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Sở Nội vụ.

PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam với nội dung đánh giá xây dựng, thực thi và giám sát chính sách và cung ứng các dịch vụ công. PAPI là khảo sát xã hội về 8 chỉ số lĩnh vực; 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả Quản trị và Hành chính công.

20220829_140019.jpg

Đoàn khảo sát tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương


Báo cáo với đoàn công tác tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết năm 2020 chỉ số PAPI của tỉnh Bình Dương nằm trong nhóm 16 tỉnh mức rất thấp (mức thấp nhất trong 4 mức theo đánh giá của PAPI, gồm: 1. mức cao nhất, 2. trung bình cao, 3. trung bình thấp và 4 rất thấp) với 40,76 điểm/ 80 điểm. Năm 2021 chỉ số PAPI tỉnh Bình Dương nằm trong nhóm 15 tỉnh mức cao nhất với 47,14 điểm/ 80 điểm.

Qua qua đổi kinh nghiệm, tỉnh Bình Dương chia sẻ để đạt được chỉ số PAPI 2021 với 47,14 điểm nằm trong tốp đầu của cả nước, sau khi PAPI công bố kết quả năm 2020 vào tháng 4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp tập trung các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành khảo sát và hướng dẫn các địa phương, cơ sở triển khai thực như: quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi được chọn tổ chức khảo sát PAPI; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cơ sở xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai, tuyên tuyền về ý nghĩa của dự án đến các tầng lớp nhân dân giúp người dân biết ý nghĩa và nắm cơ bản các nội dung của dự án cũng như những vấn đề trọng tâm mà người dân tham gia tại cơ sở; đặc biệt là quan tâm để nâng cao các chỉ số đạt điểm thấp.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Đồng Nai, đồng chí Cao Văn Quang - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự đón tiếp chân tình và có nhiều chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong việc tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính cấp tỉnh PAPI của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.


  (Xuân Tuấn)

 

 

 

 

 

 

 

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu