ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Định Quán: Đẩy nhanh tiến độ làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử đối với người dân trên địa bàn huyện
Đăng ngày: 29-08-2022 10:03
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Công an huyện Định Quán đã thành lập 03 Tổ thu nhận hồ sơ căn cước công dân trong địa bàn huyện, thời gian từ 06h00’ đến 23h00’ trong tất cả các ngày trong tuần từ 27/8/2022 đến ngày 30/9/2022, kể cả ngày nghỉ Lễ, thứ 7 và Chủ Nhật.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho người dân. Công an huyện Định Quán đã phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn huyện đi làm Thẻ Căn cước công dân. Tổ chức 03 Tổ thu nhận hồ sơ căn cước công dân trong địa bàn huyện, trong đó, 01 Tổ tại Công an huyện và 02 Tổ lưu động tại các xã, thị trấn thời gian từ 06h00’ đến 23h00’ trong tất cả các ngày trong tuần từ 27/8/2022 đến ngày 30/9/2022, kể cả ngày nghỉ Lễ, thứ 7 và Chủ Nhật.

z3679891946272_9a7540cbb2589cde0893c5cc2273b825.jpg
Thông tin tuyên truyền công dân đi làm CCCD có gắn chíp điện tử

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử nhằm phục vụ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hiện nay là rất cần thiết và cấp bách, có tầm ảnh hưởng rộng tới đa ngành, địa phương và lĩnh vực. Theo Điều 38, Khoản 3 Luật Cư trú năm 2020 có quy định: "Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022". Nghĩa là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 01/01/2023. Để không gặp phải khó khăn khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị, người dân cần phải khẩn trương thực hiện ngay việc làm CCCD gắn chíp.

z3679933696609_33ee9b1b35542f8067d5a2b5452f9047.jpg
Đoàn Thanh niên Công an huyện là CCCD vào Ngày thứ 7 tình nguyện

Công an huyện thông báo: Người dân nên đi làm CCCD trước ngày 30/9/2022 vì việc cấp CCCD cần có thời gian và dự phòng trong trường hợp thông tin bị sai lệch sẽ có thời gian để hiệu chỉnh do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 01/01/2023.

z3679891946485_657266117f7750345d565833e8935a61.jpg
Điểm cấp CCCD lưu động tại xã, thị trấn

Việc gắn chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân với mục đích là thuận tiện trong các giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ công tác quản lý Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng tới nền Chính phủ số, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, đây là xu hướng tất yếu trong việc phát triển xã hội hiện nay. Theo đó, người dân chỉ cần đem theo duy nhất một loại giấy tờ tùy thân để giải quyết các thủ tục hành chính, đó chính là CCCD gắn chíp.

Quang Thuần.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu