ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Đăng ngày: 26-08-2022 11:06
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các luật, văn bản pháp luật mới ban hành đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật, thành viên “Nhóm nòng cốt”, cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2022.
 

​Từ ngày 8/8- đến ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 07 lớp tập huấn, tuyên truyền nội dung chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh.


20220823_095428.jpg 
Lớp tập huấn tại huyện Long Thành
 

Tham dự hội nghị được tổ chức tại các địa phương có 1.306 báo cáo viên pháp luật, thành viên “Nhóm nòng cốt”, cán bộ Mặt trận cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe khái quát thực trạng quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường; quy định về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và túi ni lông; nội dung chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý hành chính, hình sự đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường… Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về thực trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương và giải pháp nâng cao nhận thức của toàn thể người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền đến cán bộ Nhân dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia vào những hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo chuyển biến về thói quen, tập quán, nếp sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường./.

 

 (Trần Út)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu