ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khảo sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận giữa nhiệm kỳ và Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX
Đăng ngày: 22-08-2022 11:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Thường trực Mặt trận tỉnh tổ chức khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và đề xuất bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam đề ra; kịp thời nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX); phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện để từ đó có những đề xuất, kiến nghị Trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình công tác Mặt trận hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Trong các ngày 09, 12, 16, 17/8/2022, Đoàn khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và tình hình triển khai thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán, huyện Xuân Lộc, huyện Long Thành và thành phố Long Khánh.

eed123b5f98d3cd3659c.jpg
Đồng chí Trần Hữu Hạnh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Định Quán phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát

d78e86bcbcbc79e220ad.jpg
Đoàn khảo sát làm việc tại thành phố Long Khánh
ec42962dd340161e4f51.jpg
Đoàn khảo sát làm việc tại huyện Xuân Lộc
3e8b87685650930eca41.jpg
Đoàn khảo sát làm việc tại huyện Long Thành

Tại các buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và cấp cơ sở trực thuộc được chọn khảo sát báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn, báo cáo việc triển khai thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và khó khăn thực tế ở cơ sở như: Đội ngũ bán chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu phố, kinh phí, việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh, tình hình hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, hoạt động giám sát và phản biện xã hội….

Trao đổi với các huyện, thành phố, các thành viên Đoàn khảo sát đã giải đáp, trả lời cũng như ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất kiến nghị của các đơn vị. Theo đó, ngoài những nội dung đã được các thành viên đoàn giải đáp, trả lời thì một số khó khăn, vướng mắc khác Đoàn ghi nhận và sẽ có phản ánh, kiến nghị Trung ương và Tỉnh tiếp tục quan tâm, giải quyết theo quy định.

 Hà Phư​ơng

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu