ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Phản biện xã hội đối với dự thảo 7 Nghị quyết khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.
Đăng ngày: 22-08-2022 09:29
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đề nghị xây dựng các khu tái định cư trước khi tiến hành thu hồi đất của nhân dân, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ
 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 14/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Kế hoạch số 184/KH-MTTQ-BTT ngày 01/8/2022, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Nghị quyết về Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/8/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Nghị quyết về Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Bà Lưu Thị Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Sở Giao thông vận tải, thành viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ- Pháp luật; Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa - Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 8 huyện, thành phố, 14 xã, thị trấn và 28 hộ dân có đất bị thu hồi tham dự hội nghị.

ý kiến pb.jpg
 Đại biểu nêu ý kiến phản biện tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị đại diện lãnh đạo Sở tài nguyên và Môi trường cho biết 7 đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên các tuyến đường thuộc 7 huyện và thành phố Long Khánh. Tổng diện tích đất thu hồi 1.689,83 ha; tổng diện tích đất lúa phải thu hồi là 227,24 ha (trong đó có 34,2 ha đất lúa 3 vụ tại phường Bảo Vinh, Tp Long Khánh) diện tích đất cao su thu hồi 947,23ha, trên đất 7 đề án có 398 căn nhà (tạm tính).

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đều đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương của Nhà nước về khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo các đại biểu sự phát triển của giao thông đường bộ tạo ra điều kiện khơi dậy tiềm năng, thu hút đầu tư và tối ưu hoá các nguồn lực của nghành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Vì vậy, việc đầu tư phát triển và hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ là nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên thực hiện trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai. Các công trình hạ tầng giao thông khi hoàn thành và đưa vào khai thác mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của xã hội.

Bên cạnh đó các ý kiến phát biểu đều mong muốn và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần quan tâm một số nội dung trong khi thực hiện 7 đề án như: Phải đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện đề án; phải công khai cho nhân dân được biết về chủ trương thực hiện các đề án; khi thu hồi đất thì giá bồi thường được thực hiện theo giá thị trường hoặc bằng 70,80 giá thị trường, bảo đảm hài hoà quyền và lịch ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi; phải xây dựng các khu tái định cư trước khi tiến hành thu hồi đất của nhân dân, ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ; quan tâm giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp đối với những hộ dân bị thu hồi hết đất sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, xem xét lại việc thu hồi  khu 97,6 ha đất phụ cận đường vành đai Biên Hoà đi qua xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, khu 38 ha đất vùng phụ cận Đường Ngô Quyền giao với đường 772, thuộc phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh; xem xét lại diện tích thực tế các khu đất…

Phát biểu kết luận Hội nghị Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà ghi nhận, đánh gia cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, các hộ có đất bị thu hối cũng như ý kiến trao đổi, giải trình của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Sau hội nghị này Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có báo cáo kết quả phản biện gửi UBND tỉnh đối với dự thảo 7 đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời UBND tỉnh sẽ có báo cáo trả lời, giải trình, tiếp thu những ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 

(Xuân Tuấn)

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu