ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn chương trình “ 4 giảm” trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại huyện Tân Phú
Đăng ngày: 06-08-2022 03:26
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 05/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn có các đồng chí là chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các đồng chí Ban Công tác Mặt trận các ấp, khu phố, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư tại huyện Tân Phú.

Báo cáo tại lớp tập huấn có đồng chí Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trung tá Nguyễn Viết Công –Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04) - Công an tỉnh Đồng Nai​​. 

Các học viên tham dự lớp tập huấn đã được nghe trình bày 02 chuyên đề: Đẩy mạnh thực hiện chương trình “ 4 giảm” trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và chuyên đề: Tác hại, cách nhận biết, phòng ngừa và công tác phòng, chống ma tuý.​

1f3a2047cee10cbf55f0.jpg
​Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn

​Thông qua các nội dung chuyên đề, các học viên tham dự lớp tập huấn đã trao đổi nhiều vấn đề khó khăn, vướn mắc trong thực tiễn công tác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy gắn với chương trình “4 giảm” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa bàn dân cư.

04a30dce0369c1379878.jpg
Trung tá Nguyễn Viết Công –Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04) trao đổi chuyên đề tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, xác định công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chương trình công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hàng năm. Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện; tố giác, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư”.

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn chương trình “4 giảm” (giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tội phạm và giảm tai nạn giao thông) trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các huyện: Xuân Lộc, Định Quán, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tân Phú.​ Qua các lớp tập huấn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Trần Thanh-Phong​trào​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu