ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
Đăng ngày: 05-08-2022 07:25
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều 05/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa (khóa X) nhiệm kỳ 2019–2024.


H CHI HA TANG HOA.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng

Tham dự hội nghị có: Bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đoàn Việt Bách, Thành ủy viên/ Phó Ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa; ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Biên Hòa; ông Nguyễn Duy Tân, UV.BTV Thành ủy/ Trưởng ban Dân vận/ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa và ông Nho v​ăn Lịch, TUV/ Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố chủ trì hội nghị.

H2 TOÀN CẢNH.jpg
Toàn cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Trong nửa nhiệm kỳ 2019-2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQVN các cấp thành phố Biên Hòa đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố qua từng thời kỳ, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019 -2024 để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và triển khai thực hiện. Trong 03 năm qua, Ủy ban MTTQVN thành phố, phường, xã cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền được 10,793 cuộc, với 1.441.185 lượt người tham dự, xây dựng 91 phóng sự, đăng tải, chia sẻ trên 638 tin, bài. Hằng năm, tại các khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai tạo khí thế sôi nổi thắt chặt tình làng nghĩa xóm, nhân đó đã vận động nhà hảo tâm trao tặng 17.498 phần quà cho các gia đình hộ nghèo, khó khăn, trẻ em khuyết tật mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học với tổng trị giá 1.198.792.000 đồng; trao tặng 540 suất học bổng cho các em học sinh, trị giá 180.100.000 đồng; trong đại dịch Covid-19 đã tiếp nhận và vận động, hỗ trợ từ 87 tổ chức, cá nhân ủng hộ mua vắc xin, tổng số tiền 2.150.436.000 đồng; tiếp nhận tiền và hàng hóa cứu trợ người dân khó khăn trong đợt dịch Covid-19, số tiền 9.583.435.992 đồng; đối với vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được hơn 3.717.200.000đ; qua đó trích quỹ “Vì người nghèo” các cấp xây dựng 06 căn nhà tình thương, trị giá 440.000.000đ; sửa chữa 13 căn nhà tình thương, trị giá 301.900.000đ; nhân các dịp lễ, tết trao tặng hơn 1.735 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, trị giá 797.600.000đ; hỗ trợ cho hơn 1.626 trường hợp khó khăn, trị giá 1.014.400.000đ; hỗ trợ 100 chiếc điện thoại cho các em học sinh khó khăn, trị giá 209.000.000đ; hỗ trợ 02 trường hợp đuối nước, trị giá 10.000.000đ; hỗ trợ 02 gia đình có người mất khu công nghiệp Giang Điền, trị giá 8.000.000đ; trao tặng 108 suất học bổng, trị giá 14.000.000đ; hỗ trợ mua 128 thẻ BHYT, trị giá 64.115.500đ…Riêng hoạt đông công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm, đã thăm hỏi, động viên và trao tặng hơn 16.075 phần quà với tổng trị giá trên 6.102.600.000 đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác hoạt động MTTQ Việt Nam các cấp trong đời sống xã hội nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

CHI HA PHAT BIEU.jpg
Bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa và định hướng một số nội dung cần tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, trong đó cần tập trung:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo; các Nghị quyết Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế;

Hai là, cần có phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với tổ chức mình để động viên đoàn viên, hội viên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là tiếp tục đây mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đặc biệt đối với công tác hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định và giải quyết việc làm cho nhân dân khi thực hiện dự án;

Bốn là, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc hơn nữa; Cần có những nội dung vận động cụ thể, thiết thực và phù hợp để đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài tham gia tích cực và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm là, mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và sự thống nhất hành động của các tổ chức thành viên.


CHA TRAO BK.jpg

H ANH TÂN.jpg


​Tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã trao Giấy khen cho 24 tập thể và 40 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của hệ thống Mặt trận thành phố Biên Hòa.


 Cẩm Tú

 ​










In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu