ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Giám sát công tác cán bộ tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú
Đăng ngày: 04-08-2022 04:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai về giám sát, phản biện năm 2022, sáng ngày 04/8/2022 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú.
 

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Bùi Thị Yến – TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phú. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Ký – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện cùng phóng viên báo, đài cùng dự và đưa tin.

991ea3c7085aca04934b.jpg
đại diện Phòng Nội vụ huyện báo cáo tại buổi giám sát


Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã được nghe đại diện phòng Nội vụ huyện báo cáo việc t​hực hiện các quy định về công tác cán bộ trên cách lĩnh vực tuyển dụng, bố trí cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; công tác chuyên đổi vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong năm 2021.

ff968d3d47ad85f3dcbc.jpg
Đại diện Sở Nội vụ tỉnh trao đổi tại cuộc giám sát

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên Đoàn đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan như: những khó khăn, vướng mắc trong việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ huyện đến cơ sở; việc tinh giản đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở địa phương; chế độ thu hút, đãi ngộ cán bộ có trình độ về công tác tại địa phương; việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tất Độ đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo, tiếp và làm việc với Đoàn của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, không có đơn thư phản ánh về công tác cán bộ trong năm 2021. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu những ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên Đoàn, tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo gửi đoàn để từ đó Đoàn có cơ sở đánh giá, kiến nghị với Trung ương và Tỉnh để có thể tháo gỡ một số khó khăn tại cơ sở.

04122add8140431e1a51.jpg
Đ/c Nguyễn Tất Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc giám sát

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất về công tác kiểm tra đối với công tác cán bộ cần được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của chính quyền với các cơ quan cấp ủy, đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ gắn với việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thường xuyên quan tâm đến tình hình Nhân dân, thông tin, dư luận xã hội có liên quan đến công tác cán bộ để có nhìn nhận, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức một cách khách quan; quan tâm theo dõi, đánh giá một cách khách quan, đầy đủ đối với hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, người lao động cấp xã sau khi giảm sâu biên chế, số lượng và việc đưa lực lượng công an chính quy về xã.

​Hà Phương

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu