ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp phòng và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam
Đăng ngày: 04-08-2022 09:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 2/8, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp phòng và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam (Lớp 2 – khóa IX) năm 2022.


Tham gia lớp bồi dưỡng, 110 học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của MTTQ trong thời gian tới. Trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đã xây dựng chương trình bồi dưỡng gồm 12 chuyên đề. Đội ngũ báo cáo viên giảng dạy cho lớp bồi dưỡng là đội ngũ giảng viên, chuyên gia có chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tế Mặt trận đến từ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 1…

phát biuer.jpg
TS. Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phát biểu

Dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cử 6 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố tham dự lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cho biết, để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, MTTQ Việt Nam phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức và năng lực công tác. Nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải có tính chuyên nghiệp cao. Công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận vì thế không chỉ là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, mà còn là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài.

quang cảnh.jpg
Quang cảnh lớp học

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng về công tác Mặt trận.

(Theo M​ặt trận Trung ương)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu