ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Định Quán
Đăng ngày: 03-08-2022 10:23
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 02/8/2022, UBND huyện Định Quán đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Tham dự hội nghị có ông Trần Nam Biên - Quyền Chủ tịch UBND huyện Định Quán; ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, ông Dương Hòa Hiệp -Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện cùng phóng viên báo, đài tham dự để đưa tin về Hội nghị.

 z3612803726608_72b28118e969fd251b23590432fa888c.jpg

Quan​g cảnh Hội nghị

Trong 20 năm qua, UBND huyện Định Quán đã nỗ lực triển khai nguồn vốn tín dụng đạt nhiều kết quả tích cực, vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 20.695 lượt hộ nghèo được vay vốn, qua đó giúp cho trên 17.949 hộ thoát nghèo; tạo việc làm  cho trên 7.087 lao động; giúp cho 7.756 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 20.115 công trình nước sạch và 19.744 công trình vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 30 ngôi nhà ở xã hội, 111 nhà ở cho hộ nghèo; cho 02 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho công nhân, trả lương phục hồ sản xuất cho 3.505 lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19...

 z3613069682543_bb52a3a1a960b858a37608abd5b686c3.jpg

​Ông Dương Hòa Hiệp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của UBND huyện Định Quán trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Định Quán. Đề nghị trong thời gian tới huyện Định Quán tiếp tục phát huy hiểu quả của chương trình tín dụng chính sách đối với đời sống xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Trung ươn​g, của tỉnh về các chính sách tín dụng xã hội; tiếp tục chỉ đạo, rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn, nhất là các hộ nghèo, gia đình có con em là học sinh, sinh viên; phối hợp với các tổ chức liên quan đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ đến đúng  đối tượng thụ hưởng và giải ngân kịp thời; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của các cấp, các ngành và của toàn thể nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách qua đó ngăn ngừa tiêu cực cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

 z3613104327135_0c494150e4ffd9b956b39f44617cf449 (1).jpg

Ông Trần Nam Biên- Quyền Chủ tịch U​BND huyện Định Quán phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Trần Nam Biên – Quyền Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến và mong muốn tiếp tục có sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh nhất là Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong thời gian tới bố trí thêm nguồn vốn để hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

z3613021968055_e222f658e1ed0f3fe737c137aa859648.jpg 

Ông Ng​uyễn Sỹ Cường- Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng giấy khen của Tổng Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho các tập thể và cá nhân

Tại Hội nghị đã tặng Giấy khen của Tổng Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đối với 3 tập thể, 7 cá nhân và trao tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Định Quán cho 23 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

   

Quang Thuần

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu